Vad är Bitcoin?

Bitcoin är ett system för elektroniska kontanter.
Namnet är en sammanfogning av orden ”Bit” = Data och ”coin” = Pengar.
Bitcoin är i praktiken en utspridd databas med inbyggd betalningsmekanism.
Systemet upprätthåller sig självt med ett ekonomiskt incitament i varje liten del av systemet.

Bitcoin innehar många unika fördelar gentemot det traditionella finansiella systemet.
Nedan följer några av de viktigaste punkterna. Välkommen att läsa mer under respektive rubrik.

 • Transaktioner mellan användare sker utan mellanhänder.
 • Ingen central auktoritet, såsom något lands regering eller centralbank, kontrollerar systemet.
 • Extremt låga transaktionsavgifter – oavsett storlek på transaktion.
 • Blixtsnabba transaktioner över hela världen.
 • Inflationen på nätverket är låg, förutsägbar och minskar över tid – för att till slut upphöra helt.
 • Möjlighet att lagra data permanent utan risk för förlust eller behov av säkerhetskopior.
 • Starkt skydd för människors integritet och privatliv.
 • Kriminell aktivitet lämnar för all framtid ett icke raderbart bevisspår.
 • Nya affärsmodeller skapas, sådana som inte varit möjliga pga problematik med nuvarande system.
 • Ineffektiva och dyra system med (ofta flera) mellanhänder blir överflödiga och ersätts av Bitcoin.
 • Företag som använder Bitcoin kan enkelt utbyta information sinsemellan.
 • Mikrotransaktioner blir en verklighet. Det blir möjligt att betala tiondels ören för t.ex internettjänster. Med de traditionella betalningsnätverken är detta inte möjligt.
 • Systemets användare (kommersiella företag och privata individer) använder ett system som har säkerhet och skydd mot hackning inbyggt i systemets grundfundament.
 • Vem som helst, som har resurserna, kan med datorkraft säkra nätverket – och få betalt för det.
 • Bitcoin är en metod för autentisering
 • Det går utmärkt att ersätta pass, aktier, identitetshandlingar, och andra instrument med Bitcoin.
 • Bitcoin är ryggraden för ett nytt internet. Det går att göra allt med Bitcoin.
 • Bitcoin ersätter reklamen på Internet med mikrotransaktioner för t.ex sökningar och social media. Gratistjänster är inte gratis – de säljer din data till högstbjudande.
 • Användare av Bitcoin äger sin egen data – och kan återkalla rätten för företag att använda den.

Bitcoin är ett ytterst väl avvägt system baserat på ekonomiska, tekniska och naturliga principer. Ordet system betyder ”noga utarbetad helhet” och reglerna för detta system definieras tydligt i Bitcoins ”Whitepaper”, den ursprungliga akademiska artikel som presenterar vad Bitcoin är och hur systemet fungerar.

Idag finns många s.k ”kryptovalutor”, men det finns bara en som följer Bitcoins ursprungliga protokoll och regelverk, och det är Bitcoin SV (BSV). Förkortningen SV står för ”Satoshi Vision”, som är skaparen till Bitcoin, pseudonymen Satoshi Nakamotos vision om hur systemet skulle kunna förändra världen till det bättre. Bitcoin SV är ingen ny version av Bitcoin, utan det är samma Bitcoin som alltid funnits. På grund av att olika utvecklargrupper har velat förändra protokollet har andra versioner av Bitcoin skapats, t.ex Bitcoin Core (BTC) och Bitcoin Cash (BCH). De enda likheter som dessa versioner har med den ursprungliga versionen av Bitcoin är namnet. Detta är en lång historia som finns att läsa om under länken nedan.

Läs mer om Bitcoins historia och varför systemet skapades.