Bitcoin ökar i popularitet

Bitcoin blir snart ett tydligt hot mot vissa aktörer i samhället. Det finns flera branscher vars vinst kommer bli kraftigt reducerad om Bitcoin tar över och blir den mest använda valutan över hela världen. Dessa branscher har idag stor makt och mycket stort inflytande över många människors dagliga liv. Jag talar främst om centralbanksväsendet och dess tillhörande urgamla maktstruktur, men även i dagens samhälle finns det mycket stora företag och organisationer som helt enkelt inte behövs om Bitcoin skulle få full spridning och ett brett användningsområde. Kredit/betalkortsföretag är ett av dem. En stor del av tjänsterna som traditionella affärsbanker erbjuder sina kunder kan göras mycket billigare, snabbare och effektivare med hjälp av Bitcoin. Med Bitcoin har alla ett eget bankkonto i fickan där man kan skicka transaktioner till alla i hela världen med en knapptryckning, utan fördröjning och i princip gratis.

Många regeringar vill inte heller att Bitcoin ska få så stor spridning att det blir den vanligaste handelsvalutan. I och med den bakomliggande tekniken, blockkedjan, blir all transaktionshistorik offentlig. Bitcoin är inte anonymt, bara pseudonymt. Man ser alltid adresserna, men aldrig vem som har tillgång till adressen. För det krävs traditionellt polisiärt arbete. Varje skickad transaktion kan spåras hela vägen tillbaka till tidpunkten myntet utdelades av nätverket till en miner. Detta innebär full spårbarhet i alla transaktioner. Om Bitcoin skulle bli världens mest använda valuta så skulle det också betyda att regeringar vart tvungna att kräva in skatt i form av Bitcoin. Detta skulle innebära att medborgarna fick större insyn i regeringens ekonomi, vilket inte alltid är fallet idag. Alla som betalar skatt skulle få se vad regeringen använder pengarna till, och detta skulle bli slutet för regeringar som inte har helt rent mjöl i påsen. För en ärlig regering däremot, är Bitcoin rena drömmen. Det skulle radikalt minska regeringens kostnader för byråkrati, och regeringen skulle kunna hållas liten och väldigt effektiv.

Bitcoins blockkedja är omöjlig att förändra. Därför passar den utmärkt för att förvara information om vem eller vilka som äger landområden, fastigheter, fordon osv. Det skulle minska kostnader för att upprätthålla dessa register.

Försäkrings- och juridikbranschen skulle kunna göras mycket mindre och mera effektiv. Bitcoin är nämligen inte bara en valuta, det är programmerbara pengar. Pengar som kan, om vissa förutbestämda kriterier uppfylls, betalas ut till olika adresser om reglerna som programmerats i ett skript av användaren uppfylls. Det kan t.ex vara testamenten där en summa pengar betalas ut, eller en fastighet skrivs över vid dödsfall, eller t.ex tidsbaserade försäkringar såsom förseningsförsäkringar för flygresenärer. Bitcoins nätverk hade från början möjligheter att köra skript lagrade i blockkedjan, skrivna i Bitcoins eget skriptprogrammeringsspråk. Det fanns mängder av ”OP-codes” so kunde användas för att skriva smarta skript och elektroniska kontrakt. Kontrakt som inte går att bryta. T.ex ett kontrakt mellan två parter som kommit överens att något ska levereras, och pengarna betalas inte ut förrän leverans.

Det är som sagt ganska uppenbart att det finns stora och mäktiga internationella aktörer som inte vill se Bitcoin överleva. Dessa aktörer vill inte se sin vinst reduceras kraftigt och de tänker inte ge sig utan en fight. De sätter därför in en attack mot Bitcoin.

Läs mer om denna attack mot Bitcoin i artikel nr 3: Blockstorleken begränsas
Eller gå tillbaka till föregående artikel: Vad är Bitcoin?