2020 är året som företag inför Bitcoins oslagbara användningsområden.

Calvin Ayre: 2020 är året som företag inför Bitcoins oslagbara användningsområden.

För Bitcoin, om 2019 var året för skalning, är 2020 året för företagsadoption och Kick Ass Utility.
Som jag påpekade förra året, kapades Bitcoin av protokollutvecklare tidigt i sin existens, vilket bromsade dess tillväxt och potential under det senaste decenniet. Bitcoin befriades äntligen från sina fångare för drygt ett år sedan den 15 november 2018, med uppkomsten av BSV som namn och ticker-symbol för det ursprungliga Bitcoin-protokollet. Sedan Bitcoin självständighetsdagen har vi sett en explosion av tillväxt på BSV och det börjar (åter) börja 2020.
Genesis kommer att återställa Bitcoins verkliga potential
Efter att Genesis Hard Fork har låsts in den 4 februari kommer det ursprungliga Bitcoin-protokollet slutligen att återställas och tillbaka på rätt spår för att vara ”Set in Stone” precis som Satoshi (Craig Wright) avsåg. Att göra miners till navet i Bitcoins ekonomiska incitamentmodell, precis som Satoshis design alltid föreställdes, och att ta bort protokollutvecklare från att diktera regler i nätverket kommer att återställa den verkliga potentialen för Bitcoin år 2020. Ett stabilt Bitcoin-protokoll är exakt vad företag vill se innan de spenderar miljoner dollar på att bygga på det.
År 2020 kommer fler företag att börja inse de ekonomiska fördelarna med att utnyttja kraften i en skalbar offentlig blockkedja som en universell dataregistrering för sina företag. Vi kommer att se flera fall i företags-användning rulla ut när året fortskrider för Bitcoin SV. Denna ökning av applikationsutvecklingen på BSV kommer att driva fler och fler transaktioner på kedjan. Sedan ”Bitcoin Independence Day” har BSV genererat betydligt fler dagliga transaktioner än BTC. BSV är för närvarande i nivå med ETH (och på vissa dagar som övergår ETH) för daglig transaktionsvolym. I slutet av Q1 kommer BSV att vara den blockkedja med obestridbart största antal dagliga transaktioner, som massivt överträffar alla andra.

bitinfocharts-transaktioner-BTC-et-BSV
Källa: Bitinfocharts

Smarta investerare kommer att se BSV är den riktiga Bitcoin
När Enterprise-användningen på BSV ökar ökar verktygsvärdet för tokenet och priset börjar återspegla dess verkliga värde. BSV är avsevärt undervärderad just nu. Illusionerna och falska berättelserna från de andra kedjorna har börjat ta upp sig, vi kommer att börja se fler och fler smarta investerare i rymden inse att BSV är den riktiga bitcoin. Detta kommer att utlösa en förskjutning från altcoins, inklusive särskilt BTC, BCH och ETH, till BSV. Det kommer också att vara en tillströmning av nya kunniga investerare som strömmar till Bitcoin SV startups förutom att investera i själva tokenet, 2020.
Migrationsmarknaden började redan i liten skala i början av 2019, den kyldes av de samordnade avnoterade attackerna. Men med utbytesreglering i horisonten kommer vi att se detta migrationsmönster från altcoins tillbaka till Bitcoin accelerera 2020. BSV är den enda skalbara distribuerade blockchain-lösningen som kan stödja en global företagsplattform. I slutet av året tror jag att priset på BSV kommer att vara högre än något annat tecken inklusive BTC.
Miners för att öka BSVs hashpower
Applikationsutveckling, transaktionsvolym och marknadspris kommer inte att vara de enda sakerna som migrerar till Bitcoin SV blockchain 2020, kommer gruvarbetare också. Nya och etablerade bitcoin gruvarbetare kommer att fortsätta öka mångfalden av hasskraft på Bitcoin SV under hela året. Denna trend började under andra halvåret 2019 (efter uppgraderingen av Quasar-protokollet) och visar inga tecken på att stoppa snart. Den ökade konkurrensen i bitcoin-gruvutrymmet kommer att stimulera fördelarna för hela BSV-ekosystemet eftersom professionell gruvdrift ser ut för att förnya och specialisera sig. Införandet av ”gruvdrager-id” gör det möjligt för kundanpassade affärsmodeller för specialgruvdrift att utvecklas.

mynt dans-thisweeksv
Källa: coin.dance

När transaktionsvolymen fortsätter att öka på Bitcoin SV från Enterprise-användning, kommer också intäkter från transaktionsavgifter att göra det till det enda hållbara alternativet för gruvarbetare som vill göra vinst efter halveringen. Som en av de största bitcoin gruvarbetarna på planeten förstår jag vikten av ytterligare inkomstströmmar som krävs för att göra den sidan av min verksamhet hållbar på lång sikt. Det betyder obegränsade blockstorlekar och massor av mikrotransaktioner som betalas av mikrobetalningar. Bitcoin gruvarbetare kommer att flytta till den kedja som har mest intäktspotential för sitt bevis på arbete. Bitcoin SV är den enda kedjan i stan.
BSV blockchain kommer också att se gruvdrift med variabel ränta för första gången i Bitcoin historia. Detta gör det möjligt för gruvarbetarna att sänka det belopp de debiterar per byte data (och därmed per transaktion) för kunder med hög volym som ytterligare kommer att öka efterfrågan på transaktioner i kedjan. Nya funktioner kommer också att göra det möjligt för gruvarbetare att dynamiskt koppla sina avgifter till fiatvalutapriser (snarare än endast satoshis per byte), för att ge företagets användare den prissäkerhet de vill ha för budgetplaneringsändamål. Denna typ av fiatvalutapriser är exakt vad börsnoterade företag och andra stora företag behöver för att börja öka sin användning av Bitcoin-boken för applikationer, prisstabilitet och framtida tydlighet.
Teranode kommer
Genesis-uppgraderingen är inte den enda stora skalningsutvecklingen för BSV 2020. Teranode-projektet kommer också att lanseras senare under 2020; det är en företagsklassversion av Bitcoin SV Node-programvaran, som bygger om Bitcoin-koden från grunden med hjälp av en mikrotjänstarkitekturmetod för att skapa bättre funktionalitet för stora företag. Teranode, som är utvecklad av nChain, det världsledande forsknings-, utvecklings- och rådgivningsföretaget för blockchain-teknik, kommer att försäkra sig om att Bitcoin SV ska skalas till massiv användning i takt med att global adoption ökar.
Blockchain-utvecklare som för närvarande arbetar med dead end tech någon annanstans, kommer att fortsätta att migrera från vad jag kallar “hobbyplattformarna” till BSV eftersom det vågar. Utvecklare kommer att börja uppleva sin egen FOMO (Fear Of Missing Out) och kommer att börja tävla för att bygga sina befintliga projekt på det stabila Bitcoin SV-protokollet innan någon stjäl sin stora idé eller användningsfall.
Oavsett vad andra vill att du ska tro är blockchain-protokollets krig över, de andra kedjorna är döda män som går. I slutändan kommer det bara att finnas Bitcoin SV , ta inte mitt ord för det, ta mitt bevis på arbete.
Vi har en spännande tid framåt 2020. Jag ser fram emot att se er alla i London 20-21 februari för CoinGeek-konferensen som förväntas bli världens största någonsin konferens med fokus på applikationsutveckling ovanpå en offentlig blockchain, så don missar det inte. Gott nytt år!
Uppgraderingen av Genesis-protokollet den 4 februari 2020 är ett monumentalt steg i Bitcoin-historien och kommer att se BSV återvända så nära det ursprungliga protokollet som möjligt förutsatt av Satoshi Nakamoto. Besök sidan Genesis Hard Fork för att lära dig mer.

Craig Wright = Satoshi Nakamoto?

Debatten om att Craig Wright är Satoshi eller inte, är stor på social media. Den här mycket intresssanta artikeln på Unbounded Capitals blogg förklarar hela historien bakom Craig Wright. Han hävdar att det är han som står bakom pseudonymen Satoshi Nakamoto, upphovsmannen bakom Bitcoin.

 


Varför vi tror att Craig Wright är Satoshi och varför det är viktigt.

Skriven av Jack Laskey och publicerad på Unbounded Capitals blogg.
Översatt via Google Translate.
Originalartikel på engelska.

Craig Steven Wright (CSW) är en australisk expert på datasäkerhet bosatt i Storbritannien. 2015 publicerade flera nyhetsställen att CSW är mannen bakom pseudonymet Satoshi Nakamoto och därmed skaparen av bitcoin. Efter ett kort försök att förneka, omfamnade CSW i slutändan detta påstående och bekräftar det nu offentligt, i domstol och på andra håll. De flesta människor i kryptovalutasfären avvisar detta påstående och hävdar istället att CSW är ett bedrägeri och att BSV, den version av bitcoin som för närvarande stöds av CSW, är en bluff.

Marknaderna verkar i stor utsträckning överens med det senare lägret. BSV har konsekvent prissat mellan 1% och 1,5% priset på BTC, den marknadsledande versionen av bitcoin. Detta trotsar de grundläggande; BSV leder BTC i viktiga grunder som maximal transaktionsgenomgång med 2 000 gånger och växer, och lockar företagare att bygga nya företag som utnyttjar BSV-nätverket. BSV har överträffat BTC i både dagliga transaktionsräkningar och totala data som läggs till blockchain per dag och gapet breddas .

Craig Wright har gjort många uttalanden som antyder att händelser sannolikt kommer att inträffa 2020, vilket alla skulle se BSV uppskatta snabbt relativt BTC. Det är möjligt att priset på BSV redan har denna potential, men vi tror att det är mycket mer troligt att tillgångarna är felaktiga och till och med ignorerar tekniska grundläggande. Detta stöds anekdotiskt av det stora antalet BTC-purister som hävdar att CSW har 0% chans att vara Satoshi. Det finns en regelbunden sliten t-shirt av inflytelserika BTC-personligheter och utvecklare som läser ”Vi är alla Satoshi, förutom Craig Wright”. Obundet kapital anser att CSW är skaparen av Bitcoin. Internt varierar vår utvärdering av sannolikheten för att hans påstående är sanningsenlig inom de höga 90%. Detta förtroende drivs av en delad förståelse med CSW om arten av bitcoin och en djup skepsis kring effektiviteten hos konkurrerande kedjor som BTC, BCH, ETH, etc. Men utan att gå in på detaljerna i CSWs åsikter om Bitcoin, visade han sitt djup av kunskap om ämnet, och varför dessa båda föreslår för oss att han skapade Bitcoin, känner vi fortfarande att ett övertygande fall kan göras att marknaden i grunden har felprissatt sannolikheten för att CSW är Satoshi. Vi kommer att pröva detta mål genom att granska några bevis för och emot detta påstående och analysera incitamenten för de olika parterna som är inblandade i kontroversen. Även om vi gör ett probabilistiskt argument och inte kan garantera riktigheten eller giltigheten hos våra källor, anser vi inte att en sådan garanti skulle vara avlägsen nödvändig för att visa att marknaden uppenbarligen saknar relevanta detaljer och har gjort ett stort prisfel i enlighet därmed .

Fallet för Craig Wright

Fallet för CSW börjar helt enkelt; hans bakgrund rymmer mycket mer med en skapare av bitcoin än ett tydligt bedrägeri. Craig har en imponerande meritlista som både akademiker och branschledande inom datasäkerhet. Han har över ett dussin grader inklusive doktorsexamen i filosofi, en magisterexamen i statistik, en LLM i internationell handelsrätt, magister i informationssäkerhetsteknik, informationssäkerhetshantering, informationssystem säkerhet, management (IT), nätverk och systemadministration, och på minst 19 certifieringar från GIAC, en ledande datasäkerhetscertifierare. Han har hänvisat till andra grader som Obundet kapital inte har sett för närvarande. Han har varit adjunkt vid Charles Sturt University där han fick många av sina examina.

Han har publicerats allmänt om informationssäkerhet, både formellt och informellt på sina egna omfattande bloggar. Innan han blev fullständigt engagerad i BitCoin och efter en stint som Wesleyan-minister hade Craig en produktiv karriär som datasäkerhetsekspert som arbetade för OzEmail, K-Mart, ASE, Mahindra & Mahindra, Lasseter’s Online och BDO Kendalls, allt gjort i samband med sin akademiska karriär. Han har också konsulterat för olika statliga organisationer och polisavdelningar, både före och efter Bitcoin skapelse. Han har verkligen bona fides att ha skapat ett säkert ekonomiskt system för internationell handel på internet.

CSWs skrifter under åren fram till publiceringen av Bitcoin whitepaper målar ytterligare en bild av en man mycket väl lämpad för uppgiften att skapa Bitcoin. Det är inte förvånansvärt att de flesta av de idéer och koncept som han skrev om passade fint upp med den nuvarande BSV-uppfattningen av protokollet. Tänk på abstrakt för GIAC (Global Information Assurance Certification) Paper: Electronic Contracting in an Insecure World (Accepterat: 14 januari 2008).

”Uppkomsten av Internet som kommersiellt verktyg har skapat en osäkerhetsnivå kring lagen om erbjudande och acceptans. Storbritanniens ”Electronic Communications Act 2000” ger elektroniska signaturer lagkraften. Detta har anförts för att representera det sista pusselstycket (McCarthy, 2002) när det gäller att skapa ett verkställbart elektroniskt kontrakt i Storbritannien. Emellertid kanske lagstiftningen enbart inte säkerställer att det inte finns några områden med osäkerhet i bildandet av elektroniska kontrakt. Uppsatsen täcker de juridiska aspekterna av elektroniska kontrakt och den teknik som hjälper till att skapa och bevara dessa instrument och de konsekvenser som är förknippade med onlineavtal och de problem som har skapat dessa osäkerheter. Det stängs genom att ta itu med problemen med digitala signaturer och avvisande avseende online-transaktioner. ”

Av alla Craigs skrifter från denna tid är hans LLM-avhandling extremt avslöjande eftersom den innehåller avsnitt som liknar Bitcoin whitepaper även om avhandlingen föregår den. CSW har också fått en upphovsrätt på bitcoin whitepaper. CSW: s avskräckare hävdar att den version av LLM som finns tillgänglig online inte publicerades före vitboken. Detta är sant, men CSW pekar på den version som sitter i arkiven vid Newcastle University såväl som handskrivna kopior som han har av både den LLM och den whitepaper som han planerar att använda i sin kommande häftningsdräkt mot Peter McCormack, en Bitcoin podcaster som har gjorde det till sitt uppdrag att offentligt måla CSW som ett bedrägeri.

För att få ett fönster in i Craigs tankesätt kan vi undersöka ett uttalande som han gjorde om flera av sina tidigare papper som förblir opublicerade. Han ser nu sitt misslyckande med att publicera som en serendipitös olycka eftersom han planerade att släppa dem alla tidigare men gjorde inte efter att han såg användningen och utvecklingen av Bitcoin avvika från hans vision, särskilt av organisationer som Ross Ulbrichts sidenväg, en online-marknadsplats som använde bitcoin för att underlätta försäljning av olagliga droger, skjutvapen och andra förbjudna föremål.

”I det du har här (LLM-avhandlingen) har jag fortfarande bara släppt hälften av de papper som jag skrev på universitetet. Jag har ännu inte släppt min konkurrenslagstiftning, lagen om internationell handelsfinansiering eller lagen om internationella handelspapper. I dessa har jag ämnen men har nyligen lett till att patent lämnas in.

I uppsatsen om internationell lag om handelsfinansiering diskuterar jag elektroniska växlar och EDI. Dessa är användningsfall som jag förutsåg för bitcoin under 2007. Jag skulle ha släppt dem för många år sedan. Om det inte var för Ross och den andra gruppen av klovner, skulle jag ha offentliggjort dem.

Jag ser det som oerhört lyckligt just nu att jag inte gjorde det. 2010 var jag tvungen att sätta en enda patentansökan på grund av pengar. Det finns inget sätt att jag skulle ha kunnat lämna in hundratals patent som jag gör nu.

Om jag hade släppt dessa handlingar offentligt, skulle många av de idéer som nu patenteras ha varit i allmänhet och jag skulle inte kunna skydda dem. Gillar det eller inte, jag har en vision för bitcoin och det är min rätt att kunna ta min vision på det sätt som jag föreställde mig det. ”

Utöver hans akademiska arbete sätter CSW tydligt på scenen tidigt i bitcoin-historien när det gäller en juridisk handling. I sin rättegång med Ira Kleiman, den främmande broren till CSWs avlidna partner, Dave Kleiman, har det framkommit dokument som visar att CSW inkluderade bitcoinrelaterade utgifter i hans skattedeklaration 2008-09. Han började skapa företag kring sin gruvverksamhet 2009. Detta placerar honom i den extremt lilla cirkeln av människor som var involverade med Bitcoin 2008, året för whitepapers släppning, och gör CSW troligtvis till den största spendern för Bitcoin-relaterade aktiviteter vid den tiden oavsett om han är Satoshi eller inte.

Utöver detta omständighetsbevis finns det många grundläggande människor i Bitcoin som säkerhetskopierar CSW: s påstående att han är skaparen, vissa baserade på det faktum att CSW visade dem kryptografiskt bevis privat genom att underteckna en transaktion för mynt som är kända för att innehas av Satoshi. Dessa inkluderar Gavin Andresen, mannen som sattshi ansvarig för BTC-utveckling när han lämnade projektet 2010. Gavin spärrdes sedan från projektet av de andra kärnutvecklarna efter att Gavin offentligt bekräftade CSW: s påstående.

Det är också värt att notera att ingen påstod sig vara Satoshi innan CSW togs ut 2015, och inga trovärdiga kandidater har dykt upp sedan. CSW är den enda individen med ett starkt fall som påstår sig vara Satoshi Nakamoto. Hans kränkare pekar ofta på andra människor i rymden som Nick Szabo som möjligt Satoshis, men om Satoshi var någon annan än CSW har de haft alla möjligheter att komma fram eller lägga ut ett meddelande med Satoshis nycklar eller meddelandekonton för att diskreditera Craig. Detta har inte inträffat, även om det inträffade när en teori framkom att en man som heter Dorian Nakamoto var Satoshi. Satoshi återkom kort på P2P Foundation-forumet för att meddela att han inte är Dorian Nakamoto.

Det finns mycket mer vi kan inkludera, och vi kommer att utvidga detta fall i avsnittet om incitament för de olika partierna. Det som är säkert är att CSW har alla kvalifikationer som Satoshi Nakamoto när det gäller hans utbildning, arbetslivserfarenhet och närhet till projektet. Här är länkar för att se Craig prata om Bitcoin i en dokumentär 2014 och för att se Craig intervjuade på senaste konferenser om skapandet av Bitcoin och Bitcoin whitepaper .

Fallet mot Craig Wright

Målet mot CSW bygger på två pelare. Den första av dessa pelare är det faktum att CSW inte offentligt har undertecknat en transaktion som visar förmågan att flytta mynt som kändes för att ha bryts ut av Satoshi. Det är förståeligt varför många i kryptovalutasamhället skulle se detta som diskvalificerande. Det finns ett stort antal mantra i krypto, ”inte dina nycklar, inte din bitcoin”. Etos för många i rymden är att nycklarna är det som ger dig rättigheter över de underliggande mynt. Detta är intuitivt eftersom nycklar är nödvändiga för att flytta mynt praktiskt taget.

Det är sant att CSW inte offentligt har undertecknat några transaktioner med Satoshis privata nycklar, även om han enligt uppgift har visat förmågan att underteckna av personer som Gavin Andresen. Att använda denna frånvaro av en signatur som en anledning att diskreditera CSW: s påståenden saknar dock några viktiga punkter. Den första är att CSW inte nödvändigtvis har ett incitament att underteckna och bevisa sin identitet för dem som ser en signatur som bevis som krävs för att bevisa sin identitet. CSW och andras incitament kommer att behandlas i nästa avsnitt. Även om det fanns något ekonomiskt incitament att underteckna, verkar CSW: s personlighet vara sådan att han skulle avvisas för att göra det för dem som kräver det.

Det andra felet i detta påstående är påståendet att nycklar bör bevisa identitet i första hand. CSW har skrivit rikligt om detta och relaterade ämnen. Ideologin för många i krypto är att reglerna i koden är systemets regler. De ser inte lagen som ett ersättningsregler. Därför ser de kontrollen av nycklarna som allt-och-slut i frågan om ägande av bitcoin. Vi kan dock tydligt se att det här är ett dåligt argument och ett bristfälligt tillvägagångssätt. Nycklar till sitt hus är användbara eftersom de skapar ett system där husägaren kan använda nycklarna för att begränsa tillgången till betrodda parter. Men om någon stal nycklarna skulle de inte äga huset. Om någon helt enkelt har nycklarna till bitcoins bör det inte ensamt ge dem lagligt ägande. På liknande sätt är det att be någon att bevisa äganderätt till nycklar för att bevisa identitet är en icke-sekvent, även om det är sant att kontrollen av nycklar som är känd för att tillhöra en individ ökar sannolikheten för att nyckelinnehavaren är den personen.

Den andra pelaren i argumentet mot CSW som Satoshi Nakamoto är påståendet att CSW tillverkade bevis för att det skulle se ut som om han var Satoshi. Detta bevis kan se fördömande ut för någon med begränsad kunskap om både den bredare historien kring CSW och standarderna för bevis som används av moderna rättssystem. Vid närmare granskning tenderar emellertid dessa bevis till slut i en av flera grupper.

Den första av dessa grupper är dokument som påstås komma från komprometterade servrar. CSW verkade företag i Australien i mitten av 2010-talet som han hävdar hackades av en anställd. Dessa dokument överlämnades från de påstådda komprometterade servrarna i ett ärende med det australiska skattekontoret. Oberoende utredare erkände att ATO hade en sårbarhet som skulle tillåta detta. Dessa dokument har återuppstått i andra fall som uppnådde dessa dokument under upptäckten. Dokumenten är ofta felaktiga som bevis som framförts av CSW, men är faktiskt handlingar som lämnades in av klaganden i Craigs pågående fall med Ira Kleiman, den klagande, som kom genom att påstås bestå av servrar som beslagtagits av ATO. Den andra gruppen är dokument som påstås ha ändrats av CSW men i stället kunde ha ändrats av någon. Dessa inkluderar saker som är så tekologiskt enkla som föråldrade PDF-filer. Det är inte mycket meningsfullt att diskutera dessa ytterligare, eftersom de bara är fördömda om ens förutfattade uppfattning var att CSW verkligen inte är Satoshi och man söker bekräftelse genom att leta efter något för att fördöma CSWs karaktär och påståenden.

Den sista gruppen är dokument som erhållits av tredje parter som kanske eller inte är pålitliga, till exempel Wayback-maskinen eller archive.org. Denna typ av bevis har varit en blandad väska så långt det är tillåtet i domstol. Förgärlighet ses allmänt som möjligt och det har varit många anklagelser om förändringar. Till exempel har Wayback-maskinen anklagats för att ha tagit bort poster som avser försäljning av skadlig programvara . Vi anser att det finns ett starkt incitament för parter att ha bestått eller konspirerat med internetarkivar som Wayback-maskinen så att dessa dokument ska behandlas med skepsis.

Utöver det konstiga att en expert inom såväl lag som datorsäkerhet skulle vara så slarvig i att förfalska dokument att en armé av anonyma reddit krigare rutinmässigt skulle kunna avslöja samma misstag igen och igen, vad som är ironiskt med berättelsen att CSW är en seriefalskare är att hans vision för bitcoin är motgift mot hela kontroversen. CSW vill ha ett internet byggt på bitcoin vilket skulle innebära ett internet med en oföränderlig och tillgänglig historia. Denna backdating och tillverkning kan inte ske när dessa dokument publiceras på kedjan.

De berörda parternas incitament

Det är intressant att fråga någon som är övertygad om att CSW är ett bedrägeri vad incitamentet är för honom att låtsas vara Satoshi Nakamoto. Ett typiskt svar i min erfarenhet är något med hans karaktär; han är en egoman, en psykopat eller en patologisk lögnare. De pekar på Calvin Ayres stöd av CSW som bevis för att övertyga bara en miljardär öppnar en värld av finansiering. Det kan vara sant, även om de belyser svårigheten att skaffa detta stöd inför allmänhetens gråtebedrägeri. När ens anspråk innebär att BTC är värt tio miljarder dollar, är det inte så lätt att få någon att lämna över massor av kontanter som några av CSW: s förnekare föreslår att Calvin har gjort. I själva verket är det inte klart att Calvin har gett något ekonomiskt stöd direkt till CSW, även om han säkert har investerat pengar i Craigs idéer och vision via sitt betydande stöd för BSV-ekosystemet.

Sanningen för de flesta är att att låtsas vara Satoshi Nakamoto skulle vara ett oerhört kostsamt förslag. Det är ganska förutsägbart att samhället önskar en signatur som bevis och skulle avskedja dem som inte kunde producera den eftersom de har avfärdat CSW. Den som vill hävda att de är Satoshi utan förmågan att underteckna offentligt deltar i en uppåtgående kamp. För dem som är övertygade om att Satoshi är det, kan det finnas något att vinna genom partnerskap, fundraising eller inflytande, men för alla de som inte är övertygade uppgår den falska anspråket till självmord. Att ta anspråken in i domstolen och lämna in skadeståndsansökningar mot kränkande eskalerar konsekvenserna från renommets självmord till fängelse. Detta verkar som en udda kalkyl som kommer från en extremt framgångsrik professionell i mitten av 40-talet med en fru och barn.

CSW: s handlingar sedan han utsågs som Satoshi kasta ytterligare tvivel på påståendet att han på något sätt kan tjäna på att anta denna identitet bedrägligt. CSW kunde ha bett om pengar eller startat ett konkurrerande mynt i ICO-boom. Istället gjorde han det kristallklart i en intervju med BBC att han inte skulle ta emot några pengar eller priser. Han kastade sedan sin vikt bakom en vision för Bitcoin med stöd av minoriteten av bitcoininnehavare och hamnade i slutändan med att stödja en minoritetskedja, därmed främjade majoriteten och misslyckades med att fånga värde genom att skapa ett nytt mynt där han kunde ha antagit ett större ägande. Conmen har ofta ett sätt att berätta för sina offer vad de vill höra. CSW har tagit det motsatta tillvägagångssättet och hållit fast vid en mycket tydlig uppsättning principer som är extremt upopulära och särskilt överensstämmande med de idéer som Satoshi Nakamoto förespråkar när man skrev under pseudonymen.

Medan CSW: s motiv för bedrägeri är oklara, är hans incitament att hålla människor i mörkret mycket tydligt. Tänk först på att Satoshi, vem han än är, inte ville att hans identitet skulle avslöjas. Kanske skulle samma person tycka om möjligheten att kunna arbeta igen i relativ hemlighet. Under åren sedan han drogs ut som Satoshi har Craig inlämnat över 800 bitcoin-relaterade patent. Över 200 av dessa har redan beviljats ​​och över 1000 till är i pipeline. Medan hans avskräckare avledde allmänhetens uppmärksamhet från sitt arbete och på kontroversen, har han skapat en patentfästning kring Bitcoin IP. För CSW är förmågan att skapa värdefull IP utan att konkurrenterna uppmärksammar en stor förmån för att inte utan tvekan bevisa det typiska kryptosinnet att han är Satoshi. Från vår synvinkel verkar CSW medvetet ha släppt bevis med strategisk urvalsförskjutning, främjat de som naivt ser koden som lag och skapat ett stramare nätverk bland dem som förstår värdet av hans idéer och sedan försöker leta djupare efter bevis för att CSW är ärlig.

CSW har också etablerat sig som en man i princip, någon som är extremt självförsäkrad och avvisande av vad han anser felaktiga synpunkter. Han har stått vid ungefär samma uppsättning principer sedan han först började skriva och prata om bitcoin under sitt riktiga namn i början av 2010-talet och i förväg i sina skrifter om andra ämnen. Huvud bland dessa principer är en stadig tro på vikten och effektiviteten i den västerländska juridiska traditionen. Vi tror att Craigs föredrag är att bevisa sin identitet till sin egen tillfredsställelse vid domstolen innan han eventuellt lämnar in kryptografiska bevis för allmänheten. Detta skulle vara hans demonstration av överlägsenhet av lag över kod vid avgörande av juridiska frågor kring äganderätt och identitet.

Så vad är hans incitamenters incitament? Många av hans mest sällsynta motståndare är associerade med BTC. Craig är oerhört kritisk mot BTC och kallar utåt många av hans kränkande brottslingar som försöker använda BTC som ett externt nätverk. Om marknaden lyssnade på och instämde med CSW, kan det vara extremt skadligt för BTC: s värde. Vissa i BTC noterar utåt att deras önskan är att motverka regeringar med regeringssäkra pengar, en teknik som helt klart skulle vara användbar för att underlätta penningtvätt. Men de enskilda tekniska förändringarna som rör BTC mot denna vision säljs ofta till bitcoininnehavsmassorna som mindre provocerande förändringar och helt enkelt stegvisa förbättringar för att möjliggöra saker som avgiftsminimering eller skalning. Utvecklarna vid rodret för bitcoin: s codebase har ofta en offentlig och privat ståndpunkt i dessa frågor. Om CSW har rätt i många av sina påståenden, skulle han båda avslöja de privata, brottsvänliga avsikterna för BTC-färdplanen och samtidigt ogiltigförklara den offentliga påståendet att dessa ändringar är nödvändiga och förbättrar bitcoin.

Slutsats

Kampanjen för sociala medier för att måla CSW som ett bedrägeri efter att han avslöjades vara Satoshi 2015 har varit mycket framgångsrik. Vi skulle hävda att detta har lyckats ömsesidigt för både CSW och anhängare av konkurrerande blockchains som BTC och ETH. Dessa supportrar har gynnats av att undertrycka kritik från skaparen av bitcoin som har låtit prisnivåerna hålla sig höga, vilket ger tidiga adoptörer tid att försöka förnya eller likvidera. CSW har gynnats av en mycket större grad av integritet än vad som skulle ges till honom om han mer konkret bevisat sin identitet. Han har använt denna integritet för att skapa en patentfästning som han planerar att utnyttja för BSV: s räkning för att styra Bitcoin i riktning mot sin ursprungliga vision, en vision som han har beskrivit i detalj i sina offentliga skrifter.

År 2020 finns det en serie händelser som vi förväntar oss att anpassa marknadsuppfattningen till verkligheten kring Bitcoin och Satoshi Nakamotos identitet. Dessa inkluderar Craigs varning om att han kommer att gå uppåt 800 000 BTC, den 1 januari 2020 mognad av ett förtroende som innehåller över 1 miljon BTC bryts av CSW 2009-2011, Craigs förutsägelse att en internationell domstol kommer att utfärdas till Bitcoin gruvarbetare som beställer vissa medel frysas in / konfiskeras, en möjlig kollaps av Bitfinex och Tether, införande av FATF-riktlinjer i juni 2020 och uppdaterade EU-direktiv om penningtvätt i januari 2020, och halveringen av BTC-belöningen den 14 maj 2020.

På kort sikt skulle CSW som säljer BTC till BSV och kontanter vara en välsignelse för BSV-priset och skadligt för BTC-priset. De andra händelserna som CSW förutspådde kommer att sätta den digitala guldberättelsen på provet, vilket potentiellt kan leda till ett enormt BTC-prisfall om tron ​​att bitcoin inte kan konfiskeras förändringar. Viktigast av allt på lång sikt anser vi att om Craig offentligt betraktas som Satoshi, kommer fler investerare att hamna på allvar med hans idéer. Vår övertygelse är att CSW: s vision för bitcoin är överlägsen och att den bredare marknaden kommer att vara överens, särskilt de som inte ser penningtvätt som ett primärt användningsfall. När marknaderna anpassar sig till verkligheten kommer de som lurades av felinformationskampanjen kring CSW att hamna som påsar. För dem som förstår att CSWs trovärdighet är mycket större än vad som har representerats ligger en enorm möjlighet framöver. Obegränsat kapital planerar att vara bland dem som utnyttjar en aldrig tidigare skådad informationsasymmetri inom kryptoområdet för att generera överdimensionerad riskjusterad avkastning.

 

BTC är ett sjunkande skepp.

Artikeln är skriven av Philipp Elhaus.
Översatt till svenska via Google Translate.
Översättningen redigerad av Tomas.

Länk till originalartikeln på engelska.


För att BTC (Bitcoin Core) ska överleva måste kedjan vara säker, vilket innebär attraktiv för miners som upprätthåller nätverket genom att verifiera transaktioner. Om miners lämnar minskar nätverkssvårigheten, decentraliseringen krymper och det blir sårbart.

Eftersom BTC: s blockbelöning minskar med tiden, konkurrerar fler och fler miners kontinuerligt om en ständigt minskande bit av kakan. Den andra inkomsten till miners är transaktionsavgifter: Ändå är dessa begränsade för BTC eftersom blockstorleken är låst vid en megabyte. Detta innebär att det finns en begränsad maximal mängd transaktioner som någonsin är möjliga per block. Medan blockbelöningen krymper måste antingen transaktionsavgifterna stiga eller priset på BTC öka. Det kan förväntas att över en viss tröskel, även vid global adoption, minskar mängden människor som är villiga att betala avgifter som är 500 kronor (eller mer) per transaktion. Det är givet att de flesta kommer att handla med en annan valuta för att undvika BTC-transaktioner. Detta håller nere potentialen för miners att tjäna sin inkomst på BTCs transaktions avgifter, även i tider med hög efterfrågan. BTC-miners förlitar sig enbart på blockbelöningen.

Eftersom denna belöning halveras var 210.000:e block, måste BTC: s pris gå upp till över en miljon kronor på bara några år (halvering nr 5: 3,12 BTC / block) och stiga till cirka 10 miljoner kronor på ett decennium (halvering nr 7: 0,78 BTC / Block) när det mesta (~ 99%) har myntats – för att förbli attraktivt för miners. Detta är under antagandet att i samband med den nödvändiga prisökningen också lockat mer konkurrens i form av fler miners på nätverket. Miners står inför enorma kostnader: De måste mer än fördubbla sin effektivitet var fjärde år bara för att upprätthålla sin ”status quo”. I början av varje ny belöningsperiod kommer många små miners att dö och endast få mycket stora aktörer med specialiserade miningverksamheter kommer att kunna fortsätta.

Vid en punkt i denna spiral försvinner incitamentet för ärlig mining: Kedjan kommer så småningom att bli skadad eftersom det är mer lukrativt för de största överlevande miners att samarbeta, ta över och missbruka nätverket. Genom att utföra attacker med dubbelspendering och omvända transaktioner, tjänar de mer än genom att fokusera på den inneboende men allt minskande belöningen som systemet erbjuder. De kommer att offra kedjan för att räkenskaperna ska gå ihop och när det inte går, börja mina ett mer lönsam krypto-coin. Detta kan jämföras med en väpnad styrka som skyddar ett ständigt växande Fort Knox och samtidigt får mindre och mindre belöningar för en ständigt ökande svårighet för det skyddsarbete de utför. Incitamentet till korruption växer till en punkt där det bara är frågan om ”när”.

Kommer det att hända?

Det beskrivna scenariot är, på grund av BTC: s arkitektur, oundvikligt. Den enda frågan som lämnas öppen är: När?

När beror på BTC: s förmåga att locka fler och fler pengar i en ständigt ökande takt. Om BTC kan göra det, är det bästa fallet att denna händelse inträffar om cirka 12-13 år , ungefär början av belönings-era 7. Om inte, är sannolikheten för ett värsta fall ungefär 5 år , vilket betyder omkring tiden för belönings-era 5. Det genomsnittliga fallet här är runt tiden för belönings-era 6, 8-9 år. I vilket fall som helst kommer BTC sannolikt inte att överleva 25 års ålder. BTC: s ”halvering” ses av communityt som en önskad händelse som kommer att minska tillgången ytterligare och därför driva priset upp – när det i verkligheten bara minskar miners andrum. Den nästa halveringen (efter den år 2020) kanske redan dödar systemet för gott.

Var detta menat att hända?

Nej. Detta var inte avsett för Bitcoin. Detta scenario tillkom när BTC blev ”Bitcoin Core”. ”Core” kan inte skala. Teamet som tog över kontrollen från Nakamoto 2011 förstod inte att blockbelöningen var tänkt att kickstarta nätverket, för att senare komma att ersättas helt av avgifter . Detta kräver tillväxten av blockstorleken till Gigabyte-området så att miners kan leva enbart av transaktionsavgifterna. Ändå beslutade de att hålla blockstorleken begränsad till 1 MB av skäl som de ansåg vara viktiga: De hade fel antagande att möjligheten att hålla hobbyanvändare kunna köra en nod skulle vara ett krav för att hålla nätverket decentraliserat . Ändå förutsåg Nakamoto redan då att vid Bitcoins mognad skulle bara miners som koncentrerar sig i stora datacenters köra noder. Privata nodoperatörer som hjälpte till att få Bitcoin från marken, var tänkt att till stor del försvinna senare. För honom handlade det inte nödvändigtvis om decentralisering utan om att ha en distribuerad databas – som är blockkedjan.

Vad är det med Lightning Network?

Lightning Network är inte en lösning på problemet med att minska miners inkomst, utan ett snabbtfix för två andra problem som kommer av en 1MB-blockgräns: hastighet och antal möjliga transaktion. Det är en föreslagen lösning utanför kedjan att hantera detta – som inte kan fungera.

Varför? Svaret är enkelt: Lightning möjliggör penningtvätt, terrorfinansiering och skatteflykt . Det är en andra lagers teknik som bygger på TOR: s löklagerprincip. Det håller inte register och erbjuder inte pseudonymitet eller integritet, utan fullständig anonymitet. Den immutabilitet, spårbarhet och bevisspår som en blockkedja ger och som gör det attraktivt för institutionella investerare i första hand – bryts med Lightning. Det är inte bara trasigt utan leder så småningom till att köra en Lightning Node sätter dig i fängelse .

Lightning Network, liksom Monero och andra anonyma mynt, kommer att bli förbjudna av lagstiftare när medvetenheten överstiger en tröskel. Särskilt Monero (XMR) har redan gjort det svårt för brottsbekämpning under flera år i detta avseende, och vi kommer att se lagåtgärder på XMR förr eller senare. När de är förbjudna kommer växlingstjänster att tvingas avnotera eller upphöra med sin verksamhet helt i respektive land. Du kommer inte längre kunna växla dessa mynt till fiat. De blir värdelösa över en natt. Inte ens en DEX (decentraliserad växlingstjänst) kan undvika detta, eftersom dessa saknar kapacitet för växling till och från fiat. Lightning Network är inte bara en pseudo-snabbfix för uppföljningsproblem av den första frågan – utan också en som potentiellt hotar BTC ur lagens perspektiv.

När kommer det att hända?

För att besvara frågan om ”när” BTC kommer att kollapsa mer detaljerat måste vi ta reda på var BTC: s värde kommer ifrån och hur snabbt det kommer att kunna växa. Värdet är inte priset utan de underliggande grunderna som uttrycker sig med en tröghet som pris. För kryptovalutor finns tre värdekällor: Användbarhet, Sällsynthet och Upplevt Värde .

Användbarhet

På grund av den låsta blockstorleken är BTC-avgifterna enorma och hastigheten är långsam. I sin nuvarande form är BTC ett trasigt verktyg: Ingen kan praktiskt taget använda det för ett värdeutbyte eftersom nätverket snabbt blir överbelastat med bara några tiotals transaktioner. Att hantera mindre belopp på bara ett par dollar i BTC är helt omöjligt. Detta krymper BTC: s användningsfall ned mot endast ett: Det av en ”Greater Fools”, att bli en värdelagring. Även när den har tappat sin rörlighet är det fortfarande en mycket hård tillgång som främjar detta användningsområde. Det huvudsakliga användningsområdet, att vara elektroniska kontanter, är till stor del inaktiverad. Med tanke på den oundvikliga döden i framtiden nära till mitten av tiden kan BTC: s användningsområde förenklas ytterligare ända ned till dess faktiska karaktär: Det är ett Pyramidspel som ger sken av att vara en värdelagring där köpare helt enkelt väntar på att nästa person ska betala ett högre pris – i hopp om att nätverket ännu inte har kollapsat förrän detta händer.

Sällsynthet

BTC är sällsynt med en högsta gräns på 21 miljoner mynt. Dess sällsynthet gör att, så länge kedjan och protokollet är intakta, det är omöjligt att förfalska eller skapa Bitcoins ur tomma intet. Ändå finns det andra Bitcoin-grenar som erbjuder samma sak. För att skilja BTC från ”Bitcoin Gold” eller ”Bitcoin Diamond” måste dess sällsynthet vara en funktion av dess användbarhet och upplevda värde eftersom det inte kan stå ensamt.

Upplevt Värde

BTC: s upplevda värde härrör till stor del från att det råder en underförstådd konsensus att den är 1) marknadsledare och 2) de facto-standard, vilket översätter till en enorm daglig handelsvolym, rollen som standard trading-par för andra kryptovalutor och status som inträdesvaluta för hela kryptovaluta-marknaden igenom att ha en nära universell acceptans på växlingstjänster. Detta härleds inte bara från a) namnet eller varumärket ”Bitcoin” i samband med det etablerade b) Ticker-symbolen ’BTC’ utan också från att vara c) först på marknaden, som dessutom uttrycker sig som att historiskt sett vara den ”ursprungliga” blockkedjan. Dessa tre pelare (a, b, c) skiljer BTC från alla andra 2200+ kryptovalutor och fungerar, särskilt för nykomlingar på marknaden – som en ”stabil ö” i ett hav av bedrägerier och osäkerhet. Tillsammans med dess två resulterande förgreningar (1,2) är de ett mycket solit fall för en upplevd värdelagring , vilket motiverar BTC som den ”digitala guldmyntfoten”. Detta är definitivt en unik karakteristik som inte går att hitta någon annanstans och därför mycket värdefullt för BTC.

Sammanfattningsvis drar BTC sitt pris till stor del av det upplevda värdet. Det upplevda värdet på BTC är högt och kan upprätthålla prisnivåerna bra mot belönings-era 7 (det bästa fallet), t.ex. år 2033, vilket gör att den kan klättra mot den mytiska 10 miljoner kronor eller mer per bitcoin, tills den slutligen kollapsar. Att äga BTC handlar i praktiken om ”när man ska hoppa av”, och med en mycket hög sannolikhet är detta inte före år 2024 och med en god sannolikhet inte ens före år 2030. Detta är communityts tysta samförstånd under förutsättningen att de tre pelarna (a, b, c) är för alltid oförändrade – och här kommer då problemet för BSV.

Varför BSV?

BSV är förkortningen för ”Bitcoin Satoshi Vision”. Det är en gren i kejan från ”Bitcoin Cash” som i sig var en gren i kedjan ”Bitcoin Core”.

Nu är problemet med BSV att det delvis drivs av en man som påstår sig vara upphovsmannen bakom Bitcoin, dess kod och projektbeskrivningen, det s.k ”whitepaper”, och den som i det förflutna endast var känd som pseudonymen Satoshi Nakamoto. Den som gör anspråk på detta är en australier som heter Craig S. Wright. Beroende på din kunskapsnivå i detta är han antingen okänd, en fullständig bedragare eller helt legitim. Wright uttalade flera gånger offentligt att han föraktar BTC (Bitcoin Core) och folket bakom det. 1 För honom är BTC inte ”den riktiga Bitcoin”. 2

Det finns inget offentligt bevis som Wright tillhandahåller, som visar att han är Satoshi, men de som har grävt djupare påstår sig ha hittat en hel del indirekta bevis som pekar på att det är han. Förklaringarna från hans kritiker, – varför man hävdar att han är Satoshi om han inte är det, är att han är en clown eller galning och hans företag ett bedrägeri. Det finns några saker som vi kan kontrollera för att ta reda på om detta påstående kan upprätthållas eller mannen avfärdas: Hans bakgrund och företaget bakom BSV, nChain. Wright producerade ett register, inklusive alla hans universitetsexamen, i sin helhet som kan hittas här. nChain är registrerat i Storbritannien och över 10 personer som arbetar där kan hittas på LinkedIN. På det europeiska patentkontoret har företaget cirka 90 patent registrerade som kan hittas här – vissa bär till och med Wrights namn.

Efter att ha granskat denna information förefaller motargumentet, dvs. att han och hans företag är en bedrägerioperation likt de flesta ICO:s under 2017, stå på samma svajiga grunder som de indirekta bevis som hans anhängare framfört. Den enda slutsatsen som kan dras i frågan om hans identitet är: Vi vet inte. Ändå bör han tas på allvar. Varför?

Wright går till domstol för att bevisa sina påståenden. Implikationen av att han blir bekräftad är allvarlig, och vi ska titta på dem när vi har utvärderat ett ännu mer allvarligt hot från honom:

Den här skärmdumpen från hans Slack har cirkulerat runt internet sedan minst 2018.

För att förstå hur farlig denna”långsiktiga förhandsanmälan” faktiskt är, måste vi sätta i sammanhang att den riktiga Satoshi har uppskattningsvis 1,1 miljoner BTC från de tidiga dagarna av Bitcoin , som har hittills aldrig flyttats. Det är ungefär 5% av det totala utbudet och detta har varit känt sedan 2011.

I en annan stämning blir Wright stämd över exakt detta belopp . 3 Dessa omstridda Bitcoins, är tydligen inlåsta i flera konton med flera signaturer. Dessa kallas ”Tulip Trust”, som låses upp tidigast 1 januari 2020. Denna stämning är inte ett bevis – men det visar att det finns obestridliga paralleller mellan Wright och Satoshi.

Om Wright verkligen är Satoshi, då kommer han att få kontroll över dessa BTC år 2020 och kan krascha BTC-marknaden avsevärt, säkert ner till fyrsiffrigt – kanske till och med långt lägre – och hålla priset där under en längre tid. Priset kan manipuleras för att gå upp eller ner 10.000 kronor med så lite som 20.000-30.000 BTC som vi har sett i början av april 2019. 4 Därför innebär 1,1 miljoner BTC en överdrivet stor kapacitet att krascha marknaden och där den typiska snabba återhämtningen inte kommer tillåtas. 5 På toppen av denna krasch säger han att han dessutom kommer att hindra hela BTC-nätverket. Att sätta det i enkla termer: Hans avsikt är att dra upp blockkedjans svårighetsgrad 6 genom att lägga till betydande datorkraft precis före en halvering (nästa är maj 2020) och frysa hela nätverket efteråt med det. (Red.anm: Craig Wright och hans partners har minat Bitcoin sedan begynnelsen och har tillgång till en betydande del av datorkraften, ”hashpower”, på de tre största Bitcoin-grenarna).

Det kan förväntas att många miners kommer lämna BTC vid nästa halvering. De få som återstår skulle också kunna bli tvungna att lägga ned att mina BTC på grund av det kraftigt fallna priset som Wright skapade. Detta för att belöningen de får (i svenska kronor) kommer inte att kunna nå upp till deras kostnader. Om priset inte återhämtar sig inom ett par dagar tvingas de att mina en annan kryptovaluta. Konsekvenserna: Stor mängd datorkraft lämnar BTC. Nätverket fryses på obestämd tid. Användare skulle inte kunna överföra sin BTC från varken plånböcker eller växlingstjänster. Wrights medvetet tillagda datorkraft skulle vara inställd på att bara behandla sina egna transaktioner och samtidigt tömma alla nyinförda SegWit-adresser som försöker undkomma det kollapsande nätverket. När han gjort det kommer hans datorkraft också att lämna nätverket.

Vilka är konsekvenserna?

  1. På grund av den extremt höga svårighetsgraden men mycket låg datorkraft på nätverket hoppar blocktiden från det aktuella 10 minuters genomsnittet till en mycket hög multipel av detta. Antal möjliga transaktioner per sekund kommer att sjunka från nuvarande 7 till 0.x eller lägre. BTC skulle byta från ett haltande tillstånd till ett allvarligt funktionshindrat tillstånd med praktiskt taget ingen chans att återhämta sig: Med så mycket hashkraft som gått och att marknadspriset slagit ner i botten skulle nästa justering av nätverkets svårighetsgrad för att motverka detta inte ta veckor utan år. Myntet skulle vara för tidigt dött. (Red.anm: Nätverkets svårighetsgrad ändras inte efter en viss tid, utan efter ett visst antal block. Försvinner datorkraft på nätverket snabbt, tar det väldigt lång tid mellan nya block. Varje block på BTC kan rymma maximalt ca 2800 transaktioner.)
  2. Utgången av domstolsförhandlingarna: Om Wright lyckas övertyga domstolen om att han är Satoshi, kan han använda det rättsliga utfallet till stöd för sin Bitcoin-gren. Han gick redan in i denna riktning genom sin senaste upphovsrättsregistrering av det ursprungliga ”Bitcoin whitepaper” år 2008. Detta var inte nödvändigtvis ett bevis: Alla kan göra anspråk på och registrera vad som helst tills de ställs inför domstol. Ändå är det förutsebar vart hans handlingar går, eftersom han har en aggressiv ståndpunkt offentligt  som visar att han skyddar sina intressen skoningslöst. En domstol som intygar att han är Satoshi skulle ha allvarliga konsekvenser än den tidigare beviljade upphovsrätten:

Han kan börja skicka ut Cease-and-desist-brev med hårda påföljder för alla som hävdar att han ”inte är Satoshi” eller att BSV ”inte är det ursprungliga Bitcoin”. Mer än så, i efterföljande fall för varumärkes- och varumärkesrättigheter kunde han få rätten till det namnet ”Bitcoin”. BTC, som för närvarande handlas som ”Bitcoin”, skulle på alla växlingstjänster behöva byta namn till ”Bitcoin Core”. Den enkla termen ”Bitcoin”, utan tillägg eller variationer, upptar ett betydande värde som beskrivits ovan. Det är tveksamt att han skulle få tickersymbolen ”BTC” tilldelad BSV – vilket skulle skapa en röra. Ändå kunde han krossa BTC: s grundpelare a) och c): Varumärket och det historiska värdet inklusive påståendet att vara den ursprungliga blockchainen. Även om BSV bara visar sig vara en genomsnittlig kryptovaluta skulle BTC: s tillväxt stoppas, vilket skulle leda till en mer tidigt kollaps som tidigare antagits. Frågan om hur stora konsekvenser detta skulle få beror på hur farlig konkurrent BSV faktiskt är: I bästa fall bara ett legalt bakslag för BTC, som minskar dess förväntade livslängd något. Om BSV är ännu bättre på det som utgör värdet, leder det i värsta fall potentiellt till något som vanligtvis kallas för ”flippningen”: Som en direkt gren delar BSV en överväldigande majoritet av gränssnitten med BTC som gör det möjligt för det befintliga ekosystemet av appar, handlare och andra implementeringar att (relativt) snabbt migrera över till BSV om det blir nödvändigt.

Tänk också på att Wrights ” Långvarigt förhandsmeddelande” utöver allt detta skulle vara ett bekräftat Damokles-svärd över BTC .

Hur allvarlig är konkurrensen?

Vad gäller användbarhet överträffas BTC – vilket inte är så svårt med tanke på dess nuvarande tillstånd: BSV hanterar BTC:s grundproblem, blockstorleksgränsen där BSV till och med planerar en fullständig borttagning. nChain visade nyligen i sitt testnät att hantera block så stora som 1 GB och har meddelat att de siktar på Terabyte-området under 2020. Därför är BSV skalbart, och användningsområden såsom elektroniska kontanter blir hållbara. Skalningen sker endast med att miners kan leva av transaktionsavgifterna och inte är beroende av blockbelöningen. Därför är det inte dömt av ett designfel som BTC och derivat av den (t.ex. Litecoin) är. Det kan onekligen hävdas att detta är en sund idé som också följer vad Satoshi ursprungligen föreställde sig.

Ännu mer än så avser BSV inte bara att lagra kryptovaluta-transaktioner på blockkedjan utan också alla typer av data, inklusive skatte- och affärsdokument. Deras vision är att utfärda s.k ”tokens” (ett slags elektronisk polett) för olika användningsområden, såsom nytto- och identitets-tokens ihop med tokeniserade finansiella instrument och att koppla ihop det med ett system med smarta kontrakt på ett andra lager som heter MetaNet (bl.a med Tokenized-protokollet). I en nyligen publicerad rapport hävdade Wright att han uppnått Turingkompletta Bitcoin-skript, vilket kan göra dem till verklighet på BSV. Med tanke på BSV:s skalbarhet kan Smarta Kontrakt- fallet en dag till och med ersätta Ethereum på detta, eftersom ETH har visat om och om igen att det inte bara inte kan skala utan också oförmöget att upprätthålla DApps (decentraliserade applikationer) med mer än ett par tusen användare samtidigt. Eftersom BSV skulle lagra och absorbera allt på en gigantisk blockkedja, behövs behovet av externa orakeltjänster som den som Chainlink föreslår 7 (som för närvarande har det bästa förslaget för att hantera orakelproblemet) skulle också försvinna.

Tekniskt är BSV i praktiken BTC utan de kända bristerna och med vissa tillägg: Inte bara är det snabbt och billigt att utföra transaktioner, BSV möjliggör också enkla mottagaradresser (som ser ut som epostadresser) som skulle hjälpa instegströskeln för vanliga användare. nChain säger att genom kontinuerliga framsteg i skalning, kommer avgifterna att förbli låga och BSV öka i värde och användbarhet. En miner som hanterar transaktioner idag kommer att kunna bearbeta dem billigare i framtiden – konkurrens skapar ett lopp för mer och mer effektivitet. Medan kostnaden per transaktion förblir konstant, skulle effektivitetsvinster lägga till BSV:s värde . Med andra ord: Ett företag som återkommande köper volym på blockkedjan skulle få mindre och mindre BSV över tid men alltid samma mängd transaktioner. Värdet på myntet stiger, men det sker igenom arbete och inte på grund av spekulation.

Andra än det, hävdar BSV att ha uttryckligen utformats för att uppfylla lagar och regler samt vara revisionsvänligt, vilket är en ganska sällsynt om inte unik egenskap.

Detta står naturligtvis att ifrågasätta om nChain kan leverera på BSV eller om det bara är en dröm som aldrig kommer att bli verklighet – som det har varit med majoriteten av kryptovalutor tidigare. Eftersom det är en ganska ny och oetablerad gren är BSV-transaktionsvolymen låg och dess stödjande ekosystem mycket litet. Användningen av BSV ska därför tas med en nypa salt, eftersom det för närvarande huvudsakligen är ”en vision” och inget väsentligt. Men idén som föreslår en världsomspännande blockkedja där miners upprätthåller sig själv genom en ständigt ökande effektivitet när det gäller att verifiera transaktioner och därmed utnyttja skalbarhetens fördelar 8, verkar solid och inte alls en teknisk återvändsgränd. Därför kan det sägas att BSV:s användbarhet är högre än BTC:s med potential att öka ännu mer i framtiden.

När det gäller värde är sällsyntheten lika. BSV är så småningom en gren från BTC via BCH: Båda delar gränsen på max 21 miljoner mynt och de underliggande tekniska egenskaperna som säkerställer dem, nämligen den SHA-256 baserade mekanismen för konsensus som gör det till en sällsynt och stabil finansiell tillgång.

Om Wright kan leverera bevis på identitet, skulle det upplevda värdet som BTC förlorar långsamt överföras till BSV: Namnet och det historiska påståendet. Allmänhetens uppfattning om detta skulle inte förändras över en natt men sannolikt över år och det kan antas att den överväldigande majoriteten från början inte bryr sig alls om detta. Om Wright inte levererar ändras ingenting här. BSV:s upplevda värde skulle vara lågt tills BTC och alla andra blockchainprojekt som använder den felaktiga metoden för små block kollapsar.

Vad är det bästa alternativet?

Med det nyligen framkomna hotet som BSV & Wright utgör har BTC:s minsta livslängd inte bara krympt från 2033 mot det tidigare antagna värsta fallet 2024, men redan mot nästa halvering i mitten av 2020. Ovanpå detta, beroende på resultatet av Wrights domstolsfall, BTC kan drabbas av allvarliga prisavskrivningar redan i år. Såsom visat, är BSV inte nödvändigtvis ett värdelöst bedrägeri och hotet som visas, såväl som dess tekniska vision, har har två argument för att minska risken genom att köpa in den. BTC och BSV delar en enorm mängd gränssnitt och tekniska likheter: Även om det för närvarande ser löjligt ut – är det inte så långt borta att spekulera i att BSV är en potentiell kandidat för att ersätta BTC som de facto-standard på lång sikt.

Källor:

  1. https://craigwright.net/blog/law-regulation/the-right-to-privacy/
  2. https://craigwright.net/blog/bitcoin-blockchain-tech/dont-be-fooled-bitcoin-is-not-btc/
  3. https://www.courtlistener.com/docket/6309656/1/kleiman-v-wright/; Sida 15, # 62
  4. https://micky.com.au/revealed-why-bitcoins-price-exploded-on-april-2nd/
  5. https://en.wikipedia.org/wiki/2010_Flash_Crash
  6. https://en.bitcoin.it/wiki/Difficulty
  7. https://chain.link/
  8. https://en.wikipedia.org/wiki/Economies_of_scale

 

Varför 2020 blir Bitcoins viktigaste år.

Varför 2020 blir Bitcoins viktigaste år

2019 var året då Bitcoin började komma tillbaka på rätt spår. Tusentals investerare, utvecklare, byggare och fans – några av dem som återvänder till scenen – hittade en reserv av ny energi och entusiasm. Men om 2019 var återuppbyggnadsåret, är 2020 ett år tungt med förväntan. Människor förväntar sig att saker ska hända 2020. Vilka är några av de händelser vi borde se upp för?

Jag bör notera att detta inte är tänkt att vara en förutsägelse och det är verkligen inte en garanti för att alla dessa händelser kommer att hända. Vissa är säkra, andra är maybes. De kan alla interagera med varandra på esoteriska och mystiska sätt. Kom ihåg det berömda citatet från Donald Rumsfeld om kända, kända, okända, okända okända, om du vill.

Låt oss dela upp 2020-frågorna för att titta på två avsnitt: Bitcoin-tekniska problem (som är säkrare att hända, men kan ha intressanta effekter) och frågor kring Craig Wright (som är mycket mindre förutsägbara för oss, men som också kan ha stor inverkan) .

Här är de två huvudsakliga tekniska frågorna att se år 2020:

Genesis: I början …

I december 2019 började Bitcoin SV Node-teamet att rulla ut ” Genesis ” -uppgraderingen till sin Bitcoin SV Node-programvara. Den hårda gaffeln den 4 februari 2020 representerar det sista stora steget mot att återställa Bitcoin-protokollet så nära som möjligt på det sätt Satoshi Nakamoto föreställde det 2008.

Genesis kommer att innehålla några viktiga funktioner som kommer att avgöra BSVs framtid 2020 och långt bortom. Det kommer att tillåta Bitcoin att fortsätta på sin väg till massivt skala och det kommer att introducera funktionalitet för smarta kontrakt, tokenisering och en mängd Metanet-applikationer.

Det tar bort alla begränsningar för transaktionsblockstorlekar, vilket ger gruvarbetare mer makt att bestämma vilken typ av data de ska bearbeta (och tjäna mer pengar på att göra det). Förbättringar av Bitcoin-skriptspråket tillåter mer data i varje transaktions OP_RETURN-funktioner. Med Genesis kommer Bitcoin också att stödja fler ”icke-standard” -transaktioner, ha parallell transaktionsverifiering (för att stoppa enorma block som täcks av nätverket) och säkrare nollbekräftelsetransaktioner. De två sista funktionerna fungerar också som skydd mot ett antal attackvektorer, som att avsiktligt skicka enorma mängder data till nätverket för att bromsa det.

Här är en video av nChains Steve Shadders som förklarar Genesis på CoinGeek Seoul i oktober:

Att göra Bitcoin mer attraktiv för gruvarbetare och företagsanvändare kommer att vara viktigt 2020, särskilt med tanke på ytterligare en avgörande extern händelse nästa år. Den händelsen är:

2020 Bitcoin halverar

Enligt reglerna i Bitcoin whitepaper halveras subventionen (eller belöningen) för blocket varje 210 000 block. Det är i allmänhet vart fjärde år, och nästa beräknas hända den 14 maj 2020. Ursprungligen 50 BTC per block, det sjönk till 25 2012 och till 12,5 BTC 2016. Efter maj 2020 kommer det att vara bara 6,25.

Halvenings” har hänt bara två gånger tidigare, 2012 och 2016. Båda hände innan den ursprungliga hårdgaffeln 2017 delades över blockstorlekar, så det fanns ingen rivalitet som skapade extra förväntan. Medan båda såg att Bitcoin ökade dramatiskt i priset nästa år eller så, kan ingen säga säkert om halveringen orsakade detta … eller om det nödvändigtvis skulle hända igen.

Belöningshalvering kommer också att ske på BCH- och BSV-kedjorna, eftersom alla tre Bitcoin-varianter använder samma ursprungliga kod och hashningsalgoritm. Detta är viktigt eftersom icke-ideologiska gruvarbetare lätt kan växla mellan kedjor, beroende på vilket mynt som är mest lönsamt.

På grund av variationer i blockbekräftelsetider sedan 2017 kommer BCH att halveras först och sedan BSV, innan BTC slutligen. Kom ihåg att denna timing kan ändras. Detta är viktigt eftersom det – i åtminstone några veckor – det sannolikt kommer att vara mer lönsamt att bryta BTC. Detta kan leda till en nedgång i hashfrekvensen och eventuellt enhetspris för BCH och BSV, vilket kanske eller inte kan vara tillfälligt.

Det är de viktigaste tekniska händelserna att se år 2020. Vilket leder oss till frågorna kring Craig Wright – vissa inom hans kontroll, andra mindre. Och här går vi in ​​i verkligt opartat territorium, vilket betyder att saker och ting kan bli riktigt intressanta.

Tulip Trust / s: Kan, och skulle Craig Wright tank BTC?

Förekomsten av ett mystiskt förtroende som innehåller nycklarna till över en miljon tidiga Bitcoins som kallas ”Tulip Trust” hade viskats om i flera år. Men mer specifika detaljer framkom i svurna uttalanden från Dr. Craig Wright som en del av hans försvar mot Ira Kleiman-fallet.

Det finns faktiskt två Tulip Trusts (I och II) som involverar en komplex webb av internationella företag och individer – av vilka några har fallit ur kontakt. Förtroendena innehåller bitcoins som Wright hade brytts eller förvärvat mellan 2009 och 2011. Förtroendena föreskriver tydligen att privata nycklar till 1,1 miljoner BTC (och därmed dess gaffelade tillgångar) kommer att bli tillgängliga för Wright i början av januari 2020.

Detta är viktigt eftersom en miljon BTC är ett betydande belopp … tillräckligt för att krascha BTC-priset om den som har dem väljer att sälja dem. Och Craig Wright har uttalat offentligt att han kommer att göra något sådant med donationer till välgörenhet (det är oklart om han skulle donera dem före eller efter att ha säljt dem). Men med tanke på strukturen för förtroenden och personer som är involverade, är det osäkert om nycklarna faktiskt kommer att levereras, eller av vem eller hur händelser kommer att panorera. Vi kommer att ha en tydligare idé under det nya året.

Andra frågor kvarstår. Finns tulpanförtroendet faktiskt, eller ens om de gör det, kommer de att hosta nycklarna till den miljon plus Bitcoin skattkistan? Vissa Craig-watchers är mycket självsäkra och skeptiker är (som alltid) skeptiska. Kommer vi till och med att veta med säkerhet, eller måste vi dra det från efterverkningarna? Kan Ira Kleiman få en del? Kommer Tulip Trusts så kallade ”bonded courier” att dyka upp på en ensam väg i regnet med informationen ”Back to the Future” -stilen? Historien har definitivt en surrealistisk, filmliknande mystik.

Ännu bättre är att ovanstående händelser kan försvinna om du tror att Craig Wright är Satoshi Nakamoto eller till och med oavsett om han faktiskt är det eller inte. Som leder oss till nästa nummer:

Kan Craig Wright bevisa att han är Satoshi Nakamoto i domstol?

Trots missuppfattningar i mindre kunniga Bitcoin-kommentarer och mediekretsar handlar Ira Kleiman-talan inte (direkt) om huruvida Craig Wright är Satoshi Nakamoto eller inte. Emellertid har Dr. Wright tidigare hävdat att han vill bevisa att han är Satoshi inför en domare.

Runt april 2019 hotade Dr. Wright stämning mot populära kommentarer på sociala medier som upprätthöll offentliga ståndpunkter om att han inte är Satoshi, eller som kallade honom ett bedrägeri, för åtal. Han följde sedan igenom dessa hot med faktiska kostymer, särskilt mot podcaster Peter McCormack och sociala medier identitet HODLonaut

Exakta detaljer om ärendena är svåra att få utanför varje partis inre krets, och överdrivna ”seger” -påståenden sprider sig runt sociala medier under alla processuella steg. Fallen kanske inte ens ser slutgiltiga slutsatser 2020, men kan vara säkra på att de kommer att få uppmärksamhet och att uppmärksamheten kommer att spela.

Börjat har patentkrig

På liknande sätt kan frågan om Craig Wright och nChains pågående och beviljade patent på blockchain- teknologier, inklusive smarta kontrakt själva, börja få effekt 2020. Detta är emellertid en annan fråga som sannolikt inte kommer att lösas 100% under det kommande år och kommer förmodligen inte att ge ett big-bang-resultat.

De stora frågorna här är: kommer fler patent att beviljas, och kommer konkurrerande företag som Bitcoin Core-stödjare Blockstream också att beviljas blockchainpatent? Kommer blockchain-utvecklare tyst att betala en licensavgift eller ta en mer motsatt inställning? Kommer patent att uppmuntra fler blockchainutvecklare att bygga vidare på BSV och därmed öka ekosystemets övergripande värde?

Håll i dig hårt

Allt detta och vi berörde inte ens Bitcoin prisspekulation. Allt vi kan säga säkert är: oavsett om vi gillar det eller inte, så spelar pris ingen roll – och det är en viktig drivkraft för både positiv och negativ press.

Alla ovanstående frågor kan ha dramatiska effekter på Bitcoin, dess konkurrenter (oavsett om deras namn inkluderar ”Bitcoin” eller inte) och både offentliga och gemenskapsinställningar. Vad som än händer, en sak är säker: det är säkert ett landmärkeår i Bitcoin-historien. Vi kommer alla att vara mycket klokare i slutet av det än vi är nu, på något sätt. Så bänd er själva i … vi lever i intressanta tider.

Uppgraderingen av Genesis-protokollet den 4 februari 2020 är ett monumentalt steg i Bitcoin-historien och kommer att se BSV återvända så nära det ursprungliga protokollet som möjligt förutsatt av Satoshi Nakamoto. Besök sidan Genesis Hard Fork för att lära dig mer.

Nytt rekord för BSV: 103MB block

Mempool, en pool miner på SV-nätverket, hittade den 3e januari 2018 lösningen på ett 103MB stort block. Detta är resultatet av ett pågående stresstest på Bitcoin SV-nätverket, där en specialprogramvara kallad Satoshi Shotgun används för att skicka mängder av små transaktioner mellan olika adresser för att testa vad nätverket klarar av. Det innehöll 460400 transaktioner och var det första block över 100MB.