BTC är ett sjunkande skepp.

Artikeln är skriven av Philipp Elhaus.
Översatt till svenska via Google Translate.
Översättningen redigerad av Tomas.

Länk till originalartikeln på engelska.


För att BTC (Bitcoin Core) ska överleva måste kedjan vara säker, vilket innebär attraktiv för miners som upprätthåller nätverket genom att verifiera transaktioner. Om miners lämnar minskar nätverkssvårigheten, decentraliseringen krymper och det blir sårbart.

Eftersom BTC: s blockbelöning minskar med tiden, konkurrerar fler och fler miners kontinuerligt om en ständigt minskande bit av kakan. Den andra inkomsten till miners är transaktionsavgifter: Ändå är dessa begränsade för BTC eftersom blockstorleken är låst vid en megabyte. Detta innebär att det finns en begränsad maximal mängd transaktioner som någonsin är möjliga per block. Medan blockbelöningen krymper måste antingen transaktionsavgifterna stiga eller priset på BTC öka. Det kan förväntas att över en viss tröskel, även vid global adoption, minskar mängden människor som är villiga att betala avgifter som är 500 kronor (eller mer) per transaktion. Det är givet att de flesta kommer att handla med en annan valuta för att undvika BTC-transaktioner. Detta håller nere potentialen för miners att tjäna sin inkomst på BTCs transaktions avgifter, även i tider med hög efterfrågan. BTC-miners förlitar sig enbart på blockbelöningen.

Eftersom denna belöning halveras var 210.000:e block, måste BTC: s pris gå upp till över en miljon kronor på bara några år (halvering nr 5: 3,12 BTC / block) och stiga till cirka 10 miljoner kronor på ett decennium (halvering nr 7: 0,78 BTC / Block) när det mesta (~ 99%) har myntats – för att förbli attraktivt för miners. Detta är under antagandet att i samband med den nödvändiga prisökningen också lockat mer konkurrens i form av fler miners på nätverket. Miners står inför enorma kostnader: De måste mer än fördubbla sin effektivitet var fjärde år bara för att upprätthålla sin ”status quo”. I början av varje ny belöningsperiod kommer många små miners att dö och endast få mycket stora aktörer med specialiserade miningverksamheter kommer att kunna fortsätta.

Vid en punkt i denna spiral försvinner incitamentet för ärlig mining: Kedjan kommer så småningom att bli skadad eftersom det är mer lukrativt för de största överlevande miners att samarbeta, ta över och missbruka nätverket. Genom att utföra attacker med dubbelspendering och omvända transaktioner, tjänar de mer än genom att fokusera på den inneboende men allt minskande belöningen som systemet erbjuder. De kommer att offra kedjan för att räkenskaperna ska gå ihop och när det inte går, börja mina ett mer lönsam krypto-coin. Detta kan jämföras med en väpnad styrka som skyddar ett ständigt växande Fort Knox och samtidigt får mindre och mindre belöningar för en ständigt ökande svårighet för det skyddsarbete de utför. Incitamentet till korruption växer till en punkt där det bara är frågan om ”när”.

Kommer det att hända?

Det beskrivna scenariot är, på grund av BTC: s arkitektur, oundvikligt. Den enda frågan som lämnas öppen är: När?

När beror på BTC: s förmåga att locka fler och fler pengar i en ständigt ökande takt. Om BTC kan göra det, är det bästa fallet att denna händelse inträffar om cirka 12-13 år , ungefär början av belönings-era 7. Om inte, är sannolikheten för ett värsta fall ungefär 5 år , vilket betyder omkring tiden för belönings-era 5. Det genomsnittliga fallet här är runt tiden för belönings-era 6, 8-9 år. I vilket fall som helst kommer BTC sannolikt inte att överleva 25 års ålder. BTC: s ”halvering” ses av communityt som en önskad händelse som kommer att minska tillgången ytterligare och därför driva priset upp – när det i verkligheten bara minskar miners andrum. Den nästa halveringen (efter den år 2020) kanske redan dödar systemet för gott.

Var detta menat att hända?

Nej. Detta var inte avsett för Bitcoin. Detta scenario tillkom när BTC blev ”Bitcoin Core”. ”Core” kan inte skala. Teamet som tog över kontrollen från Nakamoto 2011 förstod inte att blockbelöningen var tänkt att kickstarta nätverket, för att senare komma att ersättas helt av avgifter . Detta kräver tillväxten av blockstorleken till Gigabyte-området så att miners kan leva enbart av transaktionsavgifterna. Ändå beslutade de att hålla blockstorleken begränsad till 1 MB av skäl som de ansåg vara viktiga: De hade fel antagande att möjligheten att hålla hobbyanvändare kunna köra en nod skulle vara ett krav för att hålla nätverket decentraliserat . Ändå förutsåg Nakamoto redan då att vid Bitcoins mognad skulle bara miners som koncentrerar sig i stora datacenters köra noder. Privata nodoperatörer som hjälpte till att få Bitcoin från marken, var tänkt att till stor del försvinna senare. För honom handlade det inte nödvändigtvis om decentralisering utan om att ha en distribuerad databas – som är blockkedjan.

Vad är det med Lightning Network?

Lightning Network är inte en lösning på problemet med att minska miners inkomst, utan ett snabbtfix för två andra problem som kommer av en 1MB-blockgräns: hastighet och antal möjliga transaktion. Det är en föreslagen lösning utanför kedjan att hantera detta – som inte kan fungera.

Varför? Svaret är enkelt: Lightning möjliggör penningtvätt, terrorfinansiering och skatteflykt . Det är en andra lagers teknik som bygger på TOR: s löklagerprincip. Det håller inte register och erbjuder inte pseudonymitet eller integritet, utan fullständig anonymitet. Den immutabilitet, spårbarhet och bevisspår som en blockkedja ger och som gör det attraktivt för institutionella investerare i första hand – bryts med Lightning. Det är inte bara trasigt utan leder så småningom till att köra en Lightning Node sätter dig i fängelse .

Lightning Network, liksom Monero och andra anonyma mynt, kommer att bli förbjudna av lagstiftare när medvetenheten överstiger en tröskel. Särskilt Monero (XMR) har redan gjort det svårt för brottsbekämpning under flera år i detta avseende, och vi kommer att se lagåtgärder på XMR förr eller senare. När de är förbjudna kommer växlingstjänster att tvingas avnotera eller upphöra med sin verksamhet helt i respektive land. Du kommer inte längre kunna växla dessa mynt till fiat. De blir värdelösa över en natt. Inte ens en DEX (decentraliserad växlingstjänst) kan undvika detta, eftersom dessa saknar kapacitet för växling till och från fiat. Lightning Network är inte bara en pseudo-snabbfix för uppföljningsproblem av den första frågan – utan också en som potentiellt hotar BTC ur lagens perspektiv.

När kommer det att hända?

För att besvara frågan om ”när” BTC kommer att kollapsa mer detaljerat måste vi ta reda på var BTC: s värde kommer ifrån och hur snabbt det kommer att kunna växa. Värdet är inte priset utan de underliggande grunderna som uttrycker sig med en tröghet som pris. För kryptovalutor finns tre värdekällor: Användbarhet, Sällsynthet och Upplevt Värde .

Användbarhet

På grund av den låsta blockstorleken är BTC-avgifterna enorma och hastigheten är långsam. I sin nuvarande form är BTC ett trasigt verktyg: Ingen kan praktiskt taget använda det för ett värdeutbyte eftersom nätverket snabbt blir överbelastat med bara några tiotals transaktioner. Att hantera mindre belopp på bara ett par dollar i BTC är helt omöjligt. Detta krymper BTC: s användningsfall ned mot endast ett: Det av en ”Greater Fools”, att bli en värdelagring. Även när den har tappat sin rörlighet är det fortfarande en mycket hård tillgång som främjar detta användningsområde. Det huvudsakliga användningsområdet, att vara elektroniska kontanter, är till stor del inaktiverad. Med tanke på den oundvikliga döden i framtiden nära till mitten av tiden kan BTC: s användningsområde förenklas ytterligare ända ned till dess faktiska karaktär: Det är ett Pyramidspel som ger sken av att vara en värdelagring där köpare helt enkelt väntar på att nästa person ska betala ett högre pris – i hopp om att nätverket ännu inte har kollapsat förrän detta händer.

Sällsynthet

BTC är sällsynt med en högsta gräns på 21 miljoner mynt. Dess sällsynthet gör att, så länge kedjan och protokollet är intakta, det är omöjligt att förfalska eller skapa Bitcoins ur tomma intet. Ändå finns det andra Bitcoin-grenar som erbjuder samma sak. För att skilja BTC från ”Bitcoin Gold” eller ”Bitcoin Diamond” måste dess sällsynthet vara en funktion av dess användbarhet och upplevda värde eftersom det inte kan stå ensamt.

Upplevt Värde

BTC: s upplevda värde härrör till stor del från att det råder en underförstådd konsensus att den är 1) marknadsledare och 2) de facto-standard, vilket översätter till en enorm daglig handelsvolym, rollen som standard trading-par för andra kryptovalutor och status som inträdesvaluta för hela kryptovaluta-marknaden igenom att ha en nära universell acceptans på växlingstjänster. Detta härleds inte bara från a) namnet eller varumärket ”Bitcoin” i samband med det etablerade b) Ticker-symbolen ’BTC’ utan också från att vara c) först på marknaden, som dessutom uttrycker sig som att historiskt sett vara den ”ursprungliga” blockkedjan. Dessa tre pelare (a, b, c) skiljer BTC från alla andra 2200+ kryptovalutor och fungerar, särskilt för nykomlingar på marknaden – som en ”stabil ö” i ett hav av bedrägerier och osäkerhet. Tillsammans med dess två resulterande förgreningar (1,2) är de ett mycket solit fall för en upplevd värdelagring , vilket motiverar BTC som den ”digitala guldmyntfoten”. Detta är definitivt en unik karakteristik som inte går att hitta någon annanstans och därför mycket värdefullt för BTC.

Sammanfattningsvis drar BTC sitt pris till stor del av det upplevda värdet. Det upplevda värdet på BTC är högt och kan upprätthålla prisnivåerna bra mot belönings-era 7 (det bästa fallet), t.ex. år 2033, vilket gör att den kan klättra mot den mytiska 10 miljoner kronor eller mer per bitcoin, tills den slutligen kollapsar. Att äga BTC handlar i praktiken om ”när man ska hoppa av”, och med en mycket hög sannolikhet är detta inte före år 2024 och med en god sannolikhet inte ens före år 2030. Detta är communityts tysta samförstånd under förutsättningen att de tre pelarna (a, b, c) är för alltid oförändrade – och här kommer då problemet för BSV.

Varför BSV?

BSV är förkortningen för ”Bitcoin Satoshi Vision”. Det är en gren i kejan från ”Bitcoin Cash” som i sig var en gren i kedjan ”Bitcoin Core”.

Nu är problemet med BSV att det delvis drivs av en man som påstår sig vara upphovsmannen bakom Bitcoin, dess kod och projektbeskrivningen, det s.k ”whitepaper”, och den som i det förflutna endast var känd som pseudonymen Satoshi Nakamoto. Den som gör anspråk på detta är en australier som heter Craig S. Wright. Beroende på din kunskapsnivå i detta är han antingen okänd, en fullständig bedragare eller helt legitim. Wright uttalade flera gånger offentligt att han föraktar BTC (Bitcoin Core) och folket bakom det. 1 För honom är BTC inte ”den riktiga Bitcoin”. 2

Det finns inget offentligt bevis som Wright tillhandahåller, som visar att han är Satoshi, men de som har grävt djupare påstår sig ha hittat en hel del indirekta bevis som pekar på att det är han. Förklaringarna från hans kritiker, – varför man hävdar att han är Satoshi om han inte är det, är att han är en clown eller galning och hans företag ett bedrägeri. Det finns några saker som vi kan kontrollera för att ta reda på om detta påstående kan upprätthållas eller mannen avfärdas: Hans bakgrund och företaget bakom BSV, nChain. Wright producerade ett register, inklusive alla hans universitetsexamen, i sin helhet som kan hittas här. nChain är registrerat i Storbritannien och över 10 personer som arbetar där kan hittas på LinkedIN. På det europeiska patentkontoret har företaget cirka 90 patent registrerade som kan hittas här – vissa bär till och med Wrights namn.

Efter att ha granskat denna information förefaller motargumentet, dvs. att han och hans företag är en bedrägerioperation likt de flesta ICO:s under 2017, stå på samma svajiga grunder som de indirekta bevis som hans anhängare framfört. Den enda slutsatsen som kan dras i frågan om hans identitet är: Vi vet inte. Ändå bör han tas på allvar. Varför?

Wright går till domstol för att bevisa sina påståenden. Implikationen av att han blir bekräftad är allvarlig, och vi ska titta på dem när vi har utvärderat ett ännu mer allvarligt hot från honom:

Den här skärmdumpen från hans Slack har cirkulerat runt internet sedan minst 2018.

För att förstå hur farlig denna”långsiktiga förhandsanmälan” faktiskt är, måste vi sätta i sammanhang att den riktiga Satoshi har uppskattningsvis 1,1 miljoner BTC från de tidiga dagarna av Bitcoin , som har hittills aldrig flyttats. Det är ungefär 5% av det totala utbudet och detta har varit känt sedan 2011.

I en annan stämning blir Wright stämd över exakt detta belopp . 3 Dessa omstridda Bitcoins, är tydligen inlåsta i flera konton med flera signaturer. Dessa kallas ”Tulip Trust”, som låses upp tidigast 1 januari 2020. Denna stämning är inte ett bevis – men det visar att det finns obestridliga paralleller mellan Wright och Satoshi.

Om Wright verkligen är Satoshi, då kommer han att få kontroll över dessa BTC år 2020 och kan krascha BTC-marknaden avsevärt, säkert ner till fyrsiffrigt – kanske till och med långt lägre – och hålla priset där under en längre tid. Priset kan manipuleras för att gå upp eller ner 10.000 kronor med så lite som 20.000-30.000 BTC som vi har sett i början av april 2019. 4 Därför innebär 1,1 miljoner BTC en överdrivet stor kapacitet att krascha marknaden och där den typiska snabba återhämtningen inte kommer tillåtas. 5 På toppen av denna krasch säger han att han dessutom kommer att hindra hela BTC-nätverket. Att sätta det i enkla termer: Hans avsikt är att dra upp blockkedjans svårighetsgrad 6 genom att lägga till betydande datorkraft precis före en halvering (nästa är maj 2020) och frysa hela nätverket efteråt med det. (Red.anm: Craig Wright och hans partners har minat Bitcoin sedan begynnelsen och har tillgång till en betydande del av datorkraften, ”hashpower”, på de tre största Bitcoin-grenarna).

Det kan förväntas att många miners kommer lämna BTC vid nästa halvering. De få som återstår skulle också kunna bli tvungna att lägga ned att mina BTC på grund av det kraftigt fallna priset som Wright skapade. Detta för att belöningen de får (i svenska kronor) kommer inte att kunna nå upp till deras kostnader. Om priset inte återhämtar sig inom ett par dagar tvingas de att mina en annan kryptovaluta. Konsekvenserna: Stor mängd datorkraft lämnar BTC. Nätverket fryses på obestämd tid. Användare skulle inte kunna överföra sin BTC från varken plånböcker eller växlingstjänster. Wrights medvetet tillagda datorkraft skulle vara inställd på att bara behandla sina egna transaktioner och samtidigt tömma alla nyinförda SegWit-adresser som försöker undkomma det kollapsande nätverket. När han gjort det kommer hans datorkraft också att lämna nätverket.

Vilka är konsekvenserna?

  1. På grund av den extremt höga svårighetsgraden men mycket låg datorkraft på nätverket hoppar blocktiden från det aktuella 10 minuters genomsnittet till en mycket hög multipel av detta. Antal möjliga transaktioner per sekund kommer att sjunka från nuvarande 7 till 0.x eller lägre. BTC skulle byta från ett haltande tillstånd till ett allvarligt funktionshindrat tillstånd med praktiskt taget ingen chans att återhämta sig: Med så mycket hashkraft som gått och att marknadspriset slagit ner i botten skulle nästa justering av nätverkets svårighetsgrad för att motverka detta inte ta veckor utan år. Myntet skulle vara för tidigt dött. (Red.anm: Nätverkets svårighetsgrad ändras inte efter en viss tid, utan efter ett visst antal block. Försvinner datorkraft på nätverket snabbt, tar det väldigt lång tid mellan nya block. Varje block på BTC kan rymma maximalt ca 2800 transaktioner.)
  2. Utgången av domstolsförhandlingarna: Om Wright lyckas övertyga domstolen om att han är Satoshi, kan han använda det rättsliga utfallet till stöd för sin Bitcoin-gren. Han gick redan in i denna riktning genom sin senaste upphovsrättsregistrering av det ursprungliga ”Bitcoin whitepaper” år 2008. Detta var inte nödvändigtvis ett bevis: Alla kan göra anspråk på och registrera vad som helst tills de ställs inför domstol. Ändå är det förutsebar vart hans handlingar går, eftersom han har en aggressiv ståndpunkt offentligt  som visar att han skyddar sina intressen skoningslöst. En domstol som intygar att han är Satoshi skulle ha allvarliga konsekvenser än den tidigare beviljade upphovsrätten:

Han kan börja skicka ut Cease-and-desist-brev med hårda påföljder för alla som hävdar att han ”inte är Satoshi” eller att BSV ”inte är det ursprungliga Bitcoin”. Mer än så, i efterföljande fall för varumärkes- och varumärkesrättigheter kunde han få rätten till det namnet ”Bitcoin”. BTC, som för närvarande handlas som ”Bitcoin”, skulle på alla växlingstjänster behöva byta namn till ”Bitcoin Core”. Den enkla termen ”Bitcoin”, utan tillägg eller variationer, upptar ett betydande värde som beskrivits ovan. Det är tveksamt att han skulle få tickersymbolen ”BTC” tilldelad BSV – vilket skulle skapa en röra. Ändå kunde han krossa BTC: s grundpelare a) och c): Varumärket och det historiska värdet inklusive påståendet att vara den ursprungliga blockchainen. Även om BSV bara visar sig vara en genomsnittlig kryptovaluta skulle BTC: s tillväxt stoppas, vilket skulle leda till en mer tidigt kollaps som tidigare antagits. Frågan om hur stora konsekvenser detta skulle få beror på hur farlig konkurrent BSV faktiskt är: I bästa fall bara ett legalt bakslag för BTC, som minskar dess förväntade livslängd något. Om BSV är ännu bättre på det som utgör värdet, leder det i värsta fall potentiellt till något som vanligtvis kallas för ”flippningen”: Som en direkt gren delar BSV en överväldigande majoritet av gränssnitten med BTC som gör det möjligt för det befintliga ekosystemet av appar, handlare och andra implementeringar att (relativt) snabbt migrera över till BSV om det blir nödvändigt.

Tänk också på att Wrights ” Långvarigt förhandsmeddelande” utöver allt detta skulle vara ett bekräftat Damokles-svärd över BTC .

Hur allvarlig är konkurrensen?

Vad gäller användbarhet överträffas BTC – vilket inte är så svårt med tanke på dess nuvarande tillstånd: BSV hanterar BTC:s grundproblem, blockstorleksgränsen där BSV till och med planerar en fullständig borttagning. nChain visade nyligen i sitt testnät att hantera block så stora som 1 GB och har meddelat att de siktar på Terabyte-området under 2020. Därför är BSV skalbart, och användningsområden såsom elektroniska kontanter blir hållbara. Skalningen sker endast med att miners kan leva av transaktionsavgifterna och inte är beroende av blockbelöningen. Därför är det inte dömt av ett designfel som BTC och derivat av den (t.ex. Litecoin) är. Det kan onekligen hävdas att detta är en sund idé som också följer vad Satoshi ursprungligen föreställde sig.

Ännu mer än så avser BSV inte bara att lagra kryptovaluta-transaktioner på blockkedjan utan också alla typer av data, inklusive skatte- och affärsdokument. Deras vision är att utfärda s.k ”tokens” (ett slags elektronisk polett) för olika användningsområden, såsom nytto- och identitets-tokens ihop med tokeniserade finansiella instrument och att koppla ihop det med ett system med smarta kontrakt på ett andra lager som heter MetaNet (bl.a med Tokenized-protokollet). I en nyligen publicerad rapport hävdade Wright att han uppnått Turingkompletta Bitcoin-skript, vilket kan göra dem till verklighet på BSV. Med tanke på BSV:s skalbarhet kan Smarta Kontrakt- fallet en dag till och med ersätta Ethereum på detta, eftersom ETH har visat om och om igen att det inte bara inte kan skala utan också oförmöget att upprätthålla DApps (decentraliserade applikationer) med mer än ett par tusen användare samtidigt. Eftersom BSV skulle lagra och absorbera allt på en gigantisk blockkedja, behövs behovet av externa orakeltjänster som den som Chainlink föreslår 7 (som för närvarande har det bästa förslaget för att hantera orakelproblemet) skulle också försvinna.

Tekniskt är BSV i praktiken BTC utan de kända bristerna och med vissa tillägg: Inte bara är det snabbt och billigt att utföra transaktioner, BSV möjliggör också enkla mottagaradresser (som ser ut som epostadresser) som skulle hjälpa instegströskeln för vanliga användare. nChain säger att genom kontinuerliga framsteg i skalning, kommer avgifterna att förbli låga och BSV öka i värde och användbarhet. En miner som hanterar transaktioner idag kommer att kunna bearbeta dem billigare i framtiden – konkurrens skapar ett lopp för mer och mer effektivitet. Medan kostnaden per transaktion förblir konstant, skulle effektivitetsvinster lägga till BSV:s värde . Med andra ord: Ett företag som återkommande köper volym på blockkedjan skulle få mindre och mindre BSV över tid men alltid samma mängd transaktioner. Värdet på myntet stiger, men det sker igenom arbete och inte på grund av spekulation.

Andra än det, hävdar BSV att ha uttryckligen utformats för att uppfylla lagar och regler samt vara revisionsvänligt, vilket är en ganska sällsynt om inte unik egenskap.

Detta står naturligtvis att ifrågasätta om nChain kan leverera på BSV eller om det bara är en dröm som aldrig kommer att bli verklighet – som det har varit med majoriteten av kryptovalutor tidigare. Eftersom det är en ganska ny och oetablerad gren är BSV-transaktionsvolymen låg och dess stödjande ekosystem mycket litet. Användningen av BSV ska därför tas med en nypa salt, eftersom det för närvarande huvudsakligen är ”en vision” och inget väsentligt. Men idén som föreslår en världsomspännande blockkedja där miners upprätthåller sig själv genom en ständigt ökande effektivitet när det gäller att verifiera transaktioner och därmed utnyttja skalbarhetens fördelar 8, verkar solid och inte alls en teknisk återvändsgränd. Därför kan det sägas att BSV:s användbarhet är högre än BTC:s med potential att öka ännu mer i framtiden.

När det gäller värde är sällsyntheten lika. BSV är så småningom en gren från BTC via BCH: Båda delar gränsen på max 21 miljoner mynt och de underliggande tekniska egenskaperna som säkerställer dem, nämligen den SHA-256 baserade mekanismen för konsensus som gör det till en sällsynt och stabil finansiell tillgång.

Om Wright kan leverera bevis på identitet, skulle det upplevda värdet som BTC förlorar långsamt överföras till BSV: Namnet och det historiska påståendet. Allmänhetens uppfattning om detta skulle inte förändras över en natt men sannolikt över år och det kan antas att den överväldigande majoriteten från början inte bryr sig alls om detta. Om Wright inte levererar ändras ingenting här. BSV:s upplevda värde skulle vara lågt tills BTC och alla andra blockchainprojekt som använder den felaktiga metoden för små block kollapsar.

Vad är det bästa alternativet?

Med det nyligen framkomna hotet som BSV & Wright utgör har BTC:s minsta livslängd inte bara krympt från 2033 mot det tidigare antagna värsta fallet 2024, men redan mot nästa halvering i mitten av 2020. Ovanpå detta, beroende på resultatet av Wrights domstolsfall, BTC kan drabbas av allvarliga prisavskrivningar redan i år. Såsom visat, är BSV inte nödvändigtvis ett värdelöst bedrägeri och hotet som visas, såväl som dess tekniska vision, har har två argument för att minska risken genom att köpa in den. BTC och BSV delar en enorm mängd gränssnitt och tekniska likheter: Även om det för närvarande ser löjligt ut – är det inte så långt borta att spekulera i att BSV är en potentiell kandidat för att ersätta BTC som de facto-standard på lång sikt.

Källor:

  1. https://craigwright.net/blog/law-regulation/the-right-to-privacy/
  2. https://craigwright.net/blog/bitcoin-blockchain-tech/dont-be-fooled-bitcoin-is-not-btc/
  3. https://www.courtlistener.com/docket/6309656/1/kleiman-v-wright/; Sida 15, # 62
  4. https://micky.com.au/revealed-why-bitcoins-price-exploded-on-april-2nd/
  5. https://en.wikipedia.org/wiki/2010_Flash_Crash
  6. https://en.bitcoin.it/wiki/Difficulty
  7. https://chain.link/
  8. https://en.wikipedia.org/wiki/Economies_of_scale