Bitcoin SV skapas

Den 15:e November 2018 var det schemalagt en uppgradering i nätverket för Bitcoin Cash (BCH). Denna uppgradering var planerad av utvecklarteamet Bitcoin ABC. Det var samma team som från början ”forkade” av Bitcoins (BTC) blockkedja och startade en ny gren, Bitcoin Cash (BCH). Den uppdelningen stöddes av företaget Bitmain, världens största tillverkare av specialdatorer för mining av kryptovalutor.

Bitcoin ABC:s uppgradering var som jag förklarade i förra artikeln ”Bitcoin cash skapas” inte helt okontroversiell. En månad innan det schemalagda datumet för uppgraderingen kallades alla stora miners på BCH:s blockkedja till ett möte i Bangkok. Där skulle miners övertalas att acceptera ändringarna i protokollet som ABC ville göra. Bitmain är en aktör som är vida kända för att spela fult, och göra allt de kan för att maximera sin och sina samarbetspartners vinst. Detta på bekostnad av hela Bitcoins ekosystem, som i och för sig drivs av att företag gör vinst, men detta med hjälp av konkurrens på ärliga grunder.

Företaget nChain hade under sommaren 2018 presenterat att de skulle lansera en helt ny full-nod-klient för Bitcoin Cash, där källkoden skulle vara återställd till den ursprungliga. I den nya versionen skulle blockstorleken ökas till 128 MB, samtidigt som alla Satoshis OP-koder för Bitcoins eget programmeringsspråk skulle låsas upp. Detta skulle göra att Bitcoin nu skulle kunna visa sin fulla potential.

Dessa förslag på ändringar skulle enkelt förklarat generera mer vinst till företaget Bitmain som bedriver mining-operationer och tillverkar utrustning för mining av många olika kryptovalutor, växlingstjänster och andra stora aktörer som tjänar pengar på att det finns en marknad där många olika kryptovalutor existerar samtidigt. Det har h