Blockstream

Vilka är då Blockstream? Det är ett företag som specialiserat sig på blockkedje-teknik och tillhörande sido-blockkedjor. De har bland annat tagit emot 55 miljoner dollar i finansiering ifrån ett företag som heter ”AXA Strategic Ventures”. Detta företags tidigare VD har suttit i styrelsen för den numera ökända Bilderberg-gruppen, som är den internationella bankelitens förlängda arm. På det årliga Bilderberg-mötet diskuteras där tillsammans med ledarna för några av världens största multinationella bolag agendan för internationell politik och där sätts riktningen för nästkommande år vad gäller mediarapportering, politiska event och andra avgörande världshändelser.

Blockstream är ett företag som utvecklar ett betalningsnätverk, kallat ”Lightning Network” som ska köras vid sidan av Bitcoin. De vill hålla blocken små, och de vill att transaktioner ska vara så dyra som möjligt. Istället för att transaktioner sker på blockkedjan och lagras där permanent, ska transaktionerna ske i så kallade ”betalnings-kanaler” som öppnas upp mellan olika användare och noder i systemet. Dessa betalningskanaler hålls öppna igenom att en viss mängd bitcoin låses i noderna. Det belopp som krävs för att hålla en kanal öppen måste minst vara på det belopp som man skickar igenom kanalen. Detta kommer göra det väldigt dyrt att hålla många kanaler öppna, vilket innebär att det i princip bara kommer att vara banker som har råd med detta. Systemet börjar då mer likna dagens befintliga system där banker förmedlar transaktioner mellan olika konton.

Det är mycket enklare att bara höja blockstorleken och låta alla transaktioner läggas i blockkedjan och detta var alltid den ursprungliga idén med Bitcoin. ”Lightning Network” är dessutom i skrivande stund ännu inte färdigutvecklat, och för att de ska lyckas, krävs det att det hittas en lösning på flera olika mycket svåra datorvetenskapliga problem. För mig är det fullständigt uppenbart vad som hänt. Blockstream har fått i uppdrag är att bromsa utvecklingen och användningen av Bitcoin. Genom att skapa oreda och splittring bland användare, samt genom att implementera begränsningar och förändra protokollet har de åstadkommit att fler och fler butiker helt enkelt slutat att acceptera Bitcoin som betalmedel. De har lyckats att bromsa ner Bitcoins utvecklingsprocess med flera år, och samtidigt öppnat upp marknaden för alternativa kryptovalutor. Med superdyra transaktionsavgifter och opålitliga transaktioner blev Bitcoin inte längre ett hållbart alternativ för de flesta handlare.

Men det skulle snart bli en förändring. Den ursprungliga källkoden skulle återställas med hjälp av en så kallad ”fork” i blockkedjan. Läs vidare i artikeln: Bitcoin Cash skapas