Bitcoin Cash räddar Bitcoin

Den första Augusti 2017 var en historisk dag i Bitcoins historia. Bitcoins (BTC) blockkedja delades då i en så kallad ”fork” utförd av utvecklarteamet kallat ”Bitcoin ABC”. En fork innebär att vid ett visst block detta datum, tas all information i det blocket och gör det till en startpunkt för ny gren i blockkedjan. Denna gren kallades för Bitcoin Cash (BCH), för att relatera till det som var Bitcoins egentliga användningsområde innan det blev förstört av Blockstream. Detta innebar att den som hade Bitcoin innan uppdelningen nu fått lika mycket av den nya kedjans bitcoin. Detta skedde med stor uppståndelse på Internet med mycket pajkastning, förlöjliganden och  propaganda ifrån BTC- och Blockstream-anhängares håll.

I och med denna förgrening återställdes den ursprungliga källkoden samtidigt som blockstorleken höjdes till 8MB. Det skedde även mindre buggfixar och justeringar. Nu fanns det gott om plats för transaktioner i blocken. Det blev billigt att göra transaktioner igen, men bara på den nya grenens nätverk. En användare på nya grenen kan inte skicka transaktioner till gamla grenen. Det hade skapats ett helt nytt nätverk  med egna miners och noder, som körde den uppdaterade programvaran. Kort därefter skedde en ny förgrening i Bitcoin Cash. Denna gången var det för att höja blockstorleken till 32MB, och det skedde helt odramatiskt.

Den nya stora blockstorleken möjliggjorde nya intressanta funktioner hos Bitcoin Cash, såsom ocensurerad social media som lagras direkt på Bitcoin Cash’s blockkedja, kommunikation och filuppladdning. Detta ledde till att det snart var en febril aktivitet hos mjukvaruutvecklare som saknat dessa möjligheter i Bitcoin BTC på grund av den begränsade blockstorleken. Det släpptes nya produkter och tjänster i en rask takt och fler och fler handlare världen över började även acceptera Bitcoin Cash som betalningsmedel.

Hösten 2018 började det dock återigen hetta till i Bitcoin Cash’s community. Den stora kinesiska tillverkaren av specialdatorer för att ”mina” kryptovalutor, Bitmain, sponsrar utvecklarteamet bakom Bitcoin ABC. De utvecklar tillsammans ett nytt protokoll för att kunna ge ut elektroniska polletter över ett protokoll som kallas för Wormhole. Denna förändring är mycket kontroversiell och för att kunna göra Wormhole möjligt att köras på Bitcoin Cash’s nätverk krävs det vissa förändringar i det ekonomiska protokollet i Bitcoin. De föreslagna ändringarna berörde hur miners får betalt när de kör skript och smarta kontrakt, det andra berörde ordningsföljden i vilka transaktionerna ligger i ett block. Det skulle även  läggas till nya OP-koder i bitcoins programmeringsspråk. Det är inte helt oproblematisk att göra detta eftersom det bland annat kan påverka Bitcoin’s legala status världen över. Som det är idag är Bitcoin lagligt att använda och att ”mina” i alla världens länder.

Vad kan bakgrunden då tänkas vara till dessa förändringar? Bitmain tillverkar inte bara datorer med chip som minar Bitcoins krypteringsalgoritm, SHa-256. De tillverkar även chip som räknar de flesta av alla andra kryptovalutors krypteringsalgoritmer. Detta innebär att de har gjort stora investeringar för att utveckla dessa datorer, och de bedriver mycket stora mining-operationer på många platser i Kina och övriga världen. I deras datacenter minar de förutom Bitcoin BTC, även de flesta andra kryptovalutor som går att köra på deras datorer, och säljer dessa på deras samarbetspartners växlingstjänster. De har således ett ekonomiskt incitament att se, inte bara Bitcoin bli allmänt använd, utan även en hel uppsjö av andra kryptovalutor. De, tillsammans med växlingstjänster där man växlar kryptovalutor mot andra kryptovalutor, har ett ekonomiskt incitament att se en världsmarknad där många olika valutor används. Detta är inte nödvändigtvis det som är det bästa för ekonomin och mänskligheten. Mer om detta förklarar jag i artikeln ”Bitcoin Maximalism”.

En stor del av Bitcoin Cash’s community hade nu blivit, uppriktigt sagt, mycket trötta på alla förändringar som i princip påtvingats Bitcoin sedan starten. Bitcoin hade aldrig fått möjligheten att visa sin riktiga potential. Bitcoin var designat ifrån början till att bli världsvaluta, där endast små och optimeringar av koden ihop med utbyggnad av infrastrukturen skulle behöva göras för att Bitcoin skulle kunna ersätta alla pengar i hela världen. Det är den ekonomiska modellen Bitcoin presenterade som är unik och revolutionerande men som aldrig tillåtits att blomstra och visa sin riktiga potential.

Tack och lov fanns det fortfarande penningstarka aktörer som förstod att det Bitcoin som Satoshi presenterade år 2008, var det som var bäst för mänskligheten, och det som genererar mest vinst åt alla inblandade parter. Dessa aktörers intåg på marknaden skulle komma att bli det som återställde Satoshis ursprungliga vision.

Läs vidare på sidan 6: Bitcoin SV skapas