Kan man betala med Bitcoin (sv)?

I dagsläget finns det bara ett ytterst begränsat antal ställen där man kan köpa produkter och tjänster direkt med Bitcoin (sv). Nätverket är väldigt nytt fortfarande och antalet tjänster och applikationer som använder Bitcoin (sv) ökar hela tiden.
Bitcoins (BTC) möjlighet att slå sig in på marknaden för betalningssystem har kraftigt försenats och kanske t.om missats i.om den infekterade blockstorleksdebatten. Med för små block steg avgifvterna så mycket att det kunde kosta hundratals kronor att genomföra en transaktion när nätverket blir högt belastat. Under de åren som avgifterna bara steg och utvecklingsteamet vägrade höja blockstorleken, utveckalde bankerna betalningssystem för FIAT-valuta (kronor, euro, dollar etc) som nu har blivit så bra och snabba att det för privatpersoner blir svårt att motivera Bitcointransaktioner. Att priset för en Bitcoin varierar kraftigt är också ett stort problem, eftersom köpkraften i kundernas Bitcoin-plånböcker varierar dag för dag.

För att priset ska kunna bli mer stabilt krävs istället att de andra revolutionerande möjligheter som Bitcoin erbjuder kommer till användning. Istället för att användas som rena pengar går det istället att använda Bitcoins blockkedja för att förbättra och automatisera logistikflöden inom många olika branscher. I en logistikkedja flyttas produkter och tjänster i en lång kedja ända tills den hanteras av slutkonsument. I varje steg efterfrågar kunder och tillverkare mera spårbarhet. Företag köper produkter och tjänster av andra företag och måste därför ha register och databaser som kommunicerar med varandra. Idag använder företag många olika typer av affärssystem och stora summor läggs på att de ska kunna integreras ihop med varandra. Det finns enorma belopp att spara för stora företag igenom att istället hantera hela sitt logistikflöde med hjälp av Bitcoins blockkedja. Läggs informationen i blockkedjan kan alla parter enas om en databas som aldrig kan manipuleras. Databasen uppdateras konstant allt eftersom produkterna byter status och flyttas mellan olika ägare och platser i produktionskedjan. Företagen kan helt lämna över driften av databasen till Bitcoin-nätverket. Det enda företagen betalar är den minimala transaktionsavgiften varje gång en ändring görs. All denna infrastruktur och möjlighet för företag att använda denna revolutionerande databas byggs nu på Bitcoin (sv). I.om uppdelningen till Bitcoin (sv) har Bitcoins integrerade programmeringsspråk blivit fullt upplåst och kan nu visa sin fulla potential. Företaget som tog över Bitcoins utveckling, Blockstream, har tidigare inaktiverat de flesta av de så kallade OP-koderna som används för att programmera Bitcoin-transaktioner och verkställa smarta kontrakt. Detta har gjorts att Bitcoin främst använts som en valuta, trots att nätverket varit kapabelt till så mycket mer.

Stephan Nilsson ifrån svenska företaget UNISOT berättar i nedanstående intervju hur företag kan använda Bitcoin (sv) för att optimera sitt logistikflöde och på så sätt spara stora summor pengar.

”Tokens”

Digitala versioner av poletter, eller ”tokens” är ett annat användningsområde. Bitcoins blockkedja fungerar som en databas som är omutbar. Det vill säga att ingenting bakåt i tiden kan förändras och alla ändringar sparas för alltid. Detta gör blockkedjan till en perfekt plats att spara t.ex äganderätter till fastigheter och landområden, digitala versioner av aktier i företag, testamenten och kontrakt. Alla dessa saker kan dessutom programmeras så att t.ex objektet byter ägare efter att vissa kriterier uppfylls.

Tokenized är ett mycket lovande projekt lett av James Belding där poletter kan ges ut på Bitcoins (sv) blockkedja. Poletterna kan ställas in att representera vad som helst, och det viktigaste med detta protokoll är att mycekt möda har lagts ner av utvecklingsteamet på att protokollet bakom Tokenized följer alla lagar och regler i den finansiella världen.