Är Bitcoin lagligt?

Satoshi Nakamoto’s Bitcoin designades på ett mycket intelligent sätt som gör att systemet är neutralt. Det är lagligt i alla världens länder och jurisdiktioner, vilket gör att det är fullt lagligt att bedriva mining-verksamhet och att använda nätverket överallt. Allt som sker på nätverket lagras permanent och det går inte att radera några loggar, vilket gör att det finns alltid ett bevisspår om någon använder Bitcoin för brottslig aktivitet.

Bitcoin-transaktioner är till skillnad ifrån vad många tror inte anonyma.

Läs mera på sidan Är Bitcoin anonymt?