Är Bitcoin anonymt?

Bitcoin är till skillnad vad många tror, inte anonymt. Alla transaktioner sparas i blockkedjan och finns där för alltid för vem som helst att granska. Via en Bitcoin-adress kan man följa en transaktionshistorik bakåt, hela vägen tillbaka till när dessa coins blev utbetalda till en miner. För att få insyn i någons ekonomi krävs dock att man vet vem adressen tillhör. Bitcoin erbjuder mer anonymitet än traditionella elektroniska betalningssystem, men mindre anonymitet än kontanthandel.

Via traditionellt polisarbete är det möjligt att kunna spåra brottsingar enklare om de använder Bitcoin. Det är dock inte så enkelt som att öppna en bok och läsa i detalj en historik, utan det krävs en hel del kostsamt detektivarbete och mycket datorberäkningar. Detta kallas för ”blockkedje-analys”.

Det finns dock möjligheter för kriminella att använda sig av anonymitetstjänster inom Bitcoin, t.ex ”coinmixers”, där transaktioner blandas med andra transaktioner för att dölja vem som skickat. Dessa är dock inte 100% vattentäta, utan med mycket kostsamt arbete, går det ändå att spåra de allra flesta transaktioner. Detta gör det ekonomiskt svårmotiverat för vissa länders korrupta polis att ta fast folk som utför t.ex ”offerlösa brott”. Även ekonomisk utpressning av enskilda näringsidkare kan minskas igenom att det blir dyrt att få reda på någons transkationshistorik. Kort och gott blir svårare för företag och korrupta myndigheter att lägga sig i folks privatliv, men polisen får samtidigt ökade resurser att, där det är verkligen är värt det, kartlägga den riktiga tunga kriminella aktiviteten på nätverket.

Det blir t.ex svårt för politiker att ta emot mutor när alla som vill kan gå in och granska partiets ekonomi.