Lightning Network är inte Bitcoin

Lightning Network är ett system utvecklat av det privata företaget Blockstream. Själva anledningen till dess existens är att Bitcoin avsiktligt gjort långsamt, dyrt och opålitligt, och Lightning Network har då skapats (av de som gjorde Bitcoin långsamt, dyrt och opålitligt) som ett sätt att råda bot på dessa problem.

Systemet är tänkt att använda betalningskanaler mellan olika noder i ett nätverk. Man öppnar en kanal igenom att finansiera den med en summa pengar. Efter att en kanal öppnats mellan två noder så går det att överföra transaktioner fram och tillbaka i denna kanal, upp till det initiala beloppet som krävdes för att öppna kanalen. Om man inte har en kanal öppen direkt till mottagaren, så kan transaktionen hoppa mellan olika noder i nätverket fram tills det att den till slut når mottagaren. Alla noder måste vara online.

Bitcoin däremot, där skickar man en transaktion direkt till mottagaren. Mottagaren verifierar transaktionen och skickar den sedan till en miner för att lagra den i blockkedjan.

De påstår att Lightning Network är ett sätt att öka på skalbarhet av Bitcoin, men det blir tydligt vad som har hänt om man granskar situationen.

 1. Lightning Network är inte peer-to-peer.
 2. Nätverket är inte decentraliserat. Transaktoner utförs mellan centraliserade noder. Precis som transaktioner i dagens banksystem. Lightning Network är en i princip identisk kopia av dagens banksystem.
 3. Det följer inte Bitcoins Whitepaper på något sätt.
 4. Det är ingen blockkedja, dvs en kedja av digitala (kryptografiska) signaturer.
 5. Det är beroende av mellanhänder (finansiella institutioner) för att fungera.
  Att slippa dessa var huvudanledningen till varför Bitcoin skapades från första början.
 6. Man måste använda tredje part för att förhindra dubbelspenderingar.
 7. Det använder inte bitcoins, utan skuldsedlar. En bitcoin är per definition en UTXO, fritt översatt ”icke spenderad transaktions-utdata”. Detta förekommer inte i Lightning Network, utan där är det IOU:s (skuldsedlar) som skickas mellan olika mellanhänder.
 8. Det går inte att göra transaktioner offline.
 9. Noderna i Lightning Network är inte neutrala, utan måste vara licensierade för att utföra penningtransaktioner. Banker har dessa typer av licenser så det är mest troligt att det är dessa som kommer vara noder.
 10. Lightning Network använder inte bara Bitcoin i sina betalningskanaler mellan noderna. Dessa kanaler kan också öppnas med andra ”kryptovalutor” såsom Litecoin och dollar-motsvarigheten Tether. Detta gör att systemet inte har någon kontroll på hur mycket inflation, och i praktiken kan pengar skapas ur tomma intet, precis som i det traditionella banksystemet.
 11. Bitcoin använder en nätverksstruktur (topologi) som kallas för ett Mandala-nätverk (eller Small World Network). Det är ett hypereffektivt nätverk där en transaktion når alla noder på nolltid. Lightning Network däremot använder ett mesh-nätverk där transaktionen hoppar från nod till nod, där varje nod är sammanlänkad med betalningskanaler. Det är ett mycket ineffektivt system.
 12. Sist men inte minst: Lightning Network fungerar inte. Det är inget färdigutvecklat system, och verkar aldrig bli färdigt. Det är dessutom vanligt att pengar försvinner i Lightning Network.