Craig Wright = Satoshi Nakamoto?

Debatten om att Craig Wright är Satoshi eller inte, är stor på social media. Den här mycket intresssanta artikeln på Unbounded Capitals blogg förklarar hela historien bakom Craig Wright. Han hävdar att det är han som står bakom pseudonymen Satoshi Nakamoto, upphovsmannen bakom Bitcoin.

 


Varför vi tror att Craig Wright är Satoshi och varför det är viktigt.

Skriven av Jack Laskey och publicerad på Unbounded Capitals blogg.
Översatt via Google Translate.
Originalartikel på engelska.

Craig Steven Wright (CSW) är en australisk expert på datasäkerhet bosatt i Storbritannien. 2015 publicerade flera nyhetsställen att CSW är mannen bakom pseudonymet Satoshi Nakamoto och därmed skaparen av bitcoin. Efter ett kort försök att förneka, omfamnade CSW i slutändan detta påstående och bekräftar det nu offentligt, i domstol och på andra håll. De flesta människor i kryptovalutasfären avvisar detta påstående och hävdar istället att CSW är ett bedrägeri och att BSV, den version av bitcoin som för närvarande stöds av CSW, är en bluff.

Marknaderna verkar i stor utsträckning överens med det senare lägret. BSV har konsekvent prissat mellan 1% och 1,5% priset på BTC, den marknadsledande versionen av bitcoin. Detta trotsar de grundläggande; BSV leder BTC i viktiga grunder som maximal transaktionsgenomgång med 2 000 gånger och växer, och lockar företagare att bygga nya företag som utnyttjar BSV-nätverket. BSV har överträffat BTC i både dagliga transaktionsräkningar och totala data som läggs till blockchain per dag och gapet breddas .

Craig Wright har gjort många uttalanden som antyder att händelser sannolikt kommer att inträffa 2020, vilket alla skulle se BSV uppskatta snabbt relativt BTC. Det är möjligt att priset på BSV redan har denna potential, men vi tror att det är mycket mer troligt att tillgångarna är felaktiga och till och med ignorerar tekniska grundläggande. Detta stöds anekdotiskt av det stora antalet BTC-purister som hävdar att CSW har 0% chans att vara Satoshi. Det finns en regelbunden sliten t-shirt av inflytelserika BTC-personligheter och utvecklare som läser ”Vi är alla Satoshi, förutom Craig Wright”. Obundet kapital anser att CSW är skaparen av Bitcoin. Internt varierar vår utvärdering av sannolikheten för att hans påstående är sanningsenlig inom de höga 90%. Detta förtroende drivs av en delad förståelse med CSW om arten av bitcoin och en djup skepsis kring effektiviteten hos konkurrerande kedjor som BTC, BCH, ETH, etc. Men utan att gå in på detaljerna i CSWs åsikter om Bitcoin, visade han sitt djup av kunskap om ämnet, och varför dessa båda föreslår för oss att han skapade Bitcoin, känner vi fortfarande att ett övertygande fall kan göras att marknaden i grunden har felprissatt sannolikheten för att CSW är Satoshi. Vi kommer att pröva detta mål genom att granska några bevis för och emot detta påstående och analysera incitamenten för de olika parterna som är inblandade i kontroversen. Även om vi gör ett probabilistiskt argument och inte kan garantera riktigheten eller giltigheten hos våra källor, anser vi inte att en sådan garanti skulle vara avlägsen nödvändig för att visa att marknaden uppenbarligen saknar relevanta detaljer och har gjort ett stort prisfel i enlighet därmed .

Fallet för Craig Wright

Fallet för CSW börjar helt enkelt; hans bakgrund rymmer mycket mer med en skapare av bitcoin än ett tydligt bedrägeri. Craig har en imponerande meritlista som både akademiker och branschledande inom datasäkerhet. Han har över ett dussin grader inklusive doktorsexamen i filosofi, en magisterexamen i statistik, en LLM i internationell handelsrätt, magister i informationssäkerhetsteknik, informationssäkerhetshantering, informationssystem säkerhet, management (IT), nätverk och systemadministration, och på minst 19 certifieringar från GIAC, en ledande datasäkerhetscertifierare. Han har hänvisat till andra grader som Obundet kapital inte har sett för närvarande. Han har varit adjunkt vid Charles Sturt University där han fick många av sina examina.

Han har publicerats allmänt om informationssäkerhet, både formellt och informellt på sina egna omfattande bloggar. Innan han blev fullständigt engagerad i BitCoin och efter en stint som Wesleyan-minister hade Craig en produktiv karriär som datasäkerhetsekspert som arbetade för OzEmail, K-Mart, ASE, Mahindra & Mahindra, Lasseter’s Online och BDO Kendalls, allt gjort i samband med sin akademiska karriär. Han har också konsulterat för olika statliga organisationer och polisavdelningar, både före och efter Bitcoin skapelse. Han har verkligen bona fides att ha skapat ett säkert ekonomiskt system för internationell handel på internet.

CSWs skrifter under åren fram till publiceringen av Bitcoin whitepaper målar ytterligare en bild av en man mycket väl lämpad för uppgiften att skapa Bitcoin. Det är inte förvånansvärt att de flesta av de idéer och koncept som han skrev om passade fint upp med den nuvarande BSV-uppfattningen av protokollet. Tänk på abstrakt för GIAC (Global Information Assurance Certification) Paper: Electronic Contracting in an Insecure World (Accepterat: 14 januari 2008).

”Uppkomsten av Internet som kommersiellt verktyg har skapat en osäkerhetsnivå kring lagen om erbjudande och acceptans. Storbritanniens ”Electronic Communications Act 2000” ger elektroniska signaturer lagkraften. Detta har anförts för att representera det sista pusselstycket (McCarthy, 2002) när det gäller att skapa ett verkställbart elektroniskt kontrakt i Storbritannien. Emellertid kanske lagstiftningen enbart inte säkerställer att det inte finns några områden med osäkerhet i bildandet av elektroniska kontrakt. Uppsatsen täcker de juridiska aspekterna av elektroniska kontrakt och den teknik som hjälper till att skapa och bevara dessa instrument och de konsekvenser som är förknippade med onlineavtal och de problem som har skapat dessa osäkerheter. Det stängs genom att ta itu med problemen med digitala signaturer och avvisande avseende online-transaktioner. ”

Av alla Craigs skrifter från denna tid är hans LLM-avhandling extremt avslöjande eftersom den innehåller avsnitt som liknar Bitcoin whitepaper även om avhandlingen föregår den. CSW har också fått en upphovsrätt på bitcoin whitepaper. CSW: s avskräckare hävdar att den version av LLM som finns tillgänglig online inte publicerades före vitboken. Detta är sant, men CSW pekar på den version som sitter i arkiven vid Newcastle University såväl som handskrivna kopior som han har av både den LLM och den whitepaper som han planerar att använda i sin kommande häftningsdräkt mot Peter McCormack, en Bitcoin podcaster som har gjorde det till sitt uppdrag att offentligt måla CSW som ett bedrägeri.

För att få ett fönster in i Craigs tankesätt kan vi undersöka ett uttalande som han gjorde om flera av sina tidigare papper som förblir opublicerade. Han ser nu sitt misslyckande med att publicera som en serendipitös olycka eftersom han planerade att släppa dem alla tidigare men gjorde inte efter att han såg användningen och utvecklingen av Bitcoin avvika från hans vision, särskilt av organisationer som Ross Ulbrichts sidenväg, en online-marknadsplats som använde bitcoin för att underlätta försäljning av olagliga droger, skjutvapen och andra förbjudna föremål.

”I det du har här (LLM-avhandlingen) har jag fortfarande bara släppt hälften av de papper som jag skrev på universitetet. Jag har ännu inte släppt min konkurrenslagstiftning, lagen om internationell handelsfinansiering eller lagen om internationella handelspapper. I dessa har jag ämnen men har nyligen lett till att patent lämnas in.

I uppsatsen om internationell lag om handelsfinansiering diskuterar jag elektroniska växlar och EDI. Dessa är användningsfall som jag förutsåg för bitcoin under 2007. Jag skulle ha släppt dem för många år sedan. Om det inte var för Ross och den andra gruppen av klovner, skulle jag ha offentliggjort dem.

Jag ser det som oerhört lyckligt just nu att jag inte gjorde det. 2010 var jag tvungen att sätta en enda patentansökan på grund av pengar. Det finns inget sätt att jag skulle ha kunnat lämna in hundratals patent som jag gör nu.

Om jag hade släppt dessa handlingar offentligt, skulle många av de idéer som nu patenteras ha varit i allmänhet och jag skulle inte kunna skydda dem. Gillar det eller inte, jag har en vision för bitcoin och det är min rätt att kunna ta min vision på det sätt som jag föreställde mig det. ”

Utöver hans akademiska arbete sätter CSW tydligt på scenen tidigt i bitcoin-historien när det gäller en juridisk handling. I sin rättegång med Ira Kleiman, den främmande broren till CSWs avlidna partner, Dave Kleiman, har det framkommit dokument som visar att CSW inkluderade bitcoinrelaterade utgifter i hans skattedeklaration 2008-09. Han började skapa företag kring sin gruvverksamhet 2009. Detta placerar honom i den extremt lilla cirkeln av människor som var involverade med Bitcoin 2008, året för whitepapers släppning, och gör CSW troligtvis till den största spendern för Bitcoin-relaterade aktiviteter vid den tiden oavsett om han är Satoshi eller inte.

Utöver detta omständighetsbevis finns det många grundläggande människor i Bitcoin som säkerhetskopierar CSW: s påstående att han är skaparen, vissa baserade på det faktum att CSW visade dem kryptografiskt bevis privat genom att underteckna en transaktion för mynt som är kända för att innehas av Satoshi. Dessa inkluderar Gavin Andresen, mannen som sattshi ansvarig för BTC-utveckling när han lämnade projektet 2010. Gavin spärrdes sedan från projektet av de andra kärnutvecklarna efter att Gavin offentligt bekräftade CSW: s påstående.

Det är också värt att notera att ingen påstod sig vara Satoshi innan CSW togs ut 2015, och inga trovärdiga kandidater har dykt upp sedan. CSW är den enda individen med ett starkt fall som påstår sig vara Satoshi Nakamoto. Hans kränkare pekar ofta på andra människor i rymden som Nick Szabo som möjligt Satoshis, men om Satoshi var någon annan än CSW har de haft alla möjligheter att komma fram eller lägga ut ett meddelande med Satoshis nycklar eller meddelandekonton för att diskreditera Craig. Detta har inte inträffat, även om det inträffade när en teori framkom att en man som heter Dorian Nakamoto var Satoshi. Satoshi återkom kort på P2P Foundation-forumet för att meddela att han inte är Dorian Nakamoto.

Det finns mycket mer vi kan inkludera, och vi kommer att utvidga detta fall i avsnittet om incitament för de olika partierna. Det som är säkert är att CSW har alla kvalifikationer som Satoshi Nakamoto när det gäller hans utbildning, arbetslivserfarenhet och närhet till projektet. Här är länkar för att se Craig prata om Bitcoin i en dokumentär 2014 och för att se Craig intervjuade på senaste konferenser om skapandet av Bitcoin och Bitcoin whitepaper .

Fallet mot Craig Wright

Målet mot CSW bygger på två pelare. Den första av dessa pelare är det faktum att CSW inte offentligt har undertecknat en transaktion som visar förmågan att flytta mynt som kändes för att ha bryts ut av Satoshi. Det är förståeligt varför många i kryptovalutasamhället skulle se detta som diskvalificerande. Det finns ett stort antal mantra i krypto, ”inte dina nycklar, inte din bitcoin”. Etos för många i rymden är att nycklarna är det som ger dig rättigheter över de underliggande mynt. Detta är intuitivt eftersom nycklar är nödvändiga för att flytta mynt praktiskt taget.

Det är sant att CSW inte offentligt har undertecknat några transaktioner med Satoshis privata nycklar, även om han enligt uppgift har visat förmågan att underteckna av personer som Gavin Andresen. Att använda denna frånvaro av en signatur som en anledning att diskreditera CSW: s påståenden saknar dock några viktiga punkter. Den första är att CSW inte nödvändigtvis har ett incitament att underteckna och bevisa sin identitet för dem som ser en signatur som bevis som krävs för att bevisa sin identitet. CSW och andras incitament kommer att behandlas i nästa avsnitt. Även om det fanns något ekonomiskt incitament att underteckna, verkar CSW: s personlighet vara sådan att han skulle avvisas för att göra det för dem som kräver det.

Det andra felet i detta påstående är påståendet att nycklar bör bevisa identitet i första hand. CSW har skrivit rikligt om detta och relaterade ämnen. Ideologin för många i krypto är att reglerna i koden är systemets regler. De ser inte lagen som ett ersättningsregler. Därför ser de kontrollen av nycklarna som allt-och-slut i frågan om ägande av bitcoin. Vi kan dock tydligt se att det här är ett dåligt argument och ett bristfälligt tillvägagångssätt. Nycklar till sitt hus är användbara eftersom de skapar ett system där husägaren kan använda nycklarna för att begränsa tillgången till betrodda parter. Men om någon stal nycklarna skulle de inte äga huset. Om någon helt enkelt har nycklarna till bitcoins bör det inte ensamt ge dem lagligt ägande. På liknande sätt är det att be någon att bevisa äganderätt till nycklar för att bevisa identitet är en icke-sekvent, även om det är sant att kontrollen av nycklar som är känd för att tillhöra en individ ökar sannolikheten för att nyckelinnehavaren är den personen.

Den andra pelaren i argumentet mot CSW som Satoshi Nakamoto är påståendet att CSW tillverkade bevis för att det skulle se ut som om han var Satoshi. Detta bevis kan se fördömande ut för någon med begränsad kunskap om både den bredare historien kring CSW och standarderna för bevis som används av moderna rättssystem. Vid närmare granskning tenderar emellertid dessa bevis till slut i en av flera grupper.

Den första av dessa grupper är dokument som påstås komma från komprometterade servrar. CSW verkade företag i Australien i mitten av 2010-talet som han hävdar hackades av en anställd. Dessa dokument överlämnades från de påstådda komprometterade servrarna i ett ärende med det australiska skattekontoret. Oberoende utredare erkände att ATO hade en sårbarhet som skulle tillåta detta. Dessa dokument har återuppstått i andra fall som uppnådde dessa dokument under upptäckten. Dokumenten är ofta felaktiga som bevis som framförts av CSW, men är faktiskt handlingar som lämnades in av klaganden i Craigs pågående fall med Ira Kleiman, den klagande, som kom genom att påstås bestå av servrar som beslagtagits av ATO. Den andra gruppen är dokument som påstås ha ändrats av CSW men i stället kunde ha ändrats av någon. Dessa inkluderar saker som är så tekologiskt enkla som föråldrade PDF-filer. Det är inte mycket meningsfullt att diskutera dessa ytterligare, eftersom de bara är fördömda om ens förutfattade uppfattning var att CSW verkligen inte är Satoshi och man söker bekräftelse genom att leta efter något för att fördöma CSWs karaktär och påståenden.

Den sista gruppen är dokument som erhållits av tredje parter som kanske eller inte är pålitliga, till exempel Wayback-maskinen eller archive.org. Denna typ av bevis har varit en blandad väska så långt det är tillåtet i domstol. Förgärlighet ses allmänt som möjligt och det har varit många anklagelser om förändringar. Till exempel har Wayback-maskinen anklagats för att ha tagit bort poster som avser försäljning av skadlig programvara . Vi anser att det finns ett starkt incitament för parter att ha bestått eller konspirerat med internetarkivar som Wayback-maskinen så att dessa dokument ska behandlas med skepsis.

Utöver det konstiga att en expert inom såväl lag som datorsäkerhet skulle vara så slarvig i att förfalska dokument att en armé av anonyma reddit krigare rutinmässigt skulle kunna avslöja samma misstag igen och igen, vad som är ironiskt med berättelsen att CSW är en seriefalskare är att hans vision för bitcoin är motgift mot hela kontroversen. CSW vill ha ett internet byggt på bitcoin vilket skulle innebära ett internet med en oföränderlig och tillgänglig historia. Denna backdating och tillverkning kan inte ske när dessa dokument publiceras på kedjan.

De berörda parternas incitament

Det är intressant att fråga någon som är övertygad om att CSW är ett bedrägeri vad incitamentet är för honom att låtsas vara Satoshi Nakamoto. Ett typiskt svar i min erfarenhet är något med hans karaktär; han är en egoman, en psykopat eller en patologisk lögnare. De pekar på Calvin Ayres stöd av CSW som bevis för att övertyga bara en miljardär öppnar en värld av finansiering. Det kan vara sant, även om de belyser svårigheten att skaffa detta stöd inför allmänhetens gråtebedrägeri. När ens anspråk innebär att BTC är värt tio miljarder dollar, är det inte så lätt att få någon att lämna över massor av kontanter som några av CSW: s förnekare föreslår att Calvin har gjort. I själva verket är det inte klart att Calvin har gett något ekonomiskt stöd direkt till CSW, även om han säkert har investerat pengar i Craigs idéer och vision via sitt betydande stöd för BSV-ekosystemet.

Sanningen för de flesta är att att låtsas vara Satoshi Nakamoto skulle vara ett oerhört kostsamt förslag. Det är ganska förutsägbart att samhället önskar en signatur som bevis och skulle avskedja dem som inte kunde producera den eftersom de har avfärdat CSW. Den som vill hävda att de är Satoshi utan förmågan att underteckna offentligt deltar i en uppåtgående kamp. För dem som är övertygade om att Satoshi är det, kan det finnas något att vinna genom partnerskap, fundraising eller inflytande, men för alla de som inte är övertygade uppgår den falska anspråket till självmord. Att ta anspråken in i domstolen och lämna in skadeståndsansökningar mot kränkande eskalerar konsekvenserna från renommets självmord till fängelse. Detta verkar som en udda kalkyl som kommer från en extremt framgångsrik professionell i mitten av 40-talet med en fru och barn.

CSW: s handlingar sedan han utsågs som Satoshi kasta ytterligare tvivel på påståendet att han på något sätt kan tjäna på att anta denna identitet bedrägligt. CSW kunde ha bett om pengar eller startat ett konkurrerande mynt i ICO-boom. Istället gjorde han det kristallklart i en intervju med BBC att han inte skulle ta emot några pengar eller priser. Han kastade sedan sin vikt bakom en vision för Bitcoin med stöd av minoriteten av bitcoininnehavare och hamnade i slutändan med att stödja en minoritetskedja, därmed främjade majoriteten och misslyckades med att fånga värde genom att skapa ett nytt mynt där han kunde ha antagit ett större ägande. Conmen har ofta ett sätt att berätta för sina offer vad de vill höra. CSW har tagit det motsatta tillvägagångssättet och hållit fast vid en mycket tydlig uppsättning principer som är extremt upopulära och särskilt överensstämmande med de idéer som Satoshi Nakamoto förespråkar när man skrev under pseudonymen.

Medan CSW: s motiv för bedrägeri är oklara, är hans incitament att hålla människor i mörkret mycket tydligt. Tänk först på att Satoshi, vem han än är, inte ville att hans identitet skulle avslöjas. Kanske skulle samma person tycka om möjligheten att kunna arbeta igen i relativ hemlighet. Under åren sedan han drogs ut som Satoshi har Craig inlämnat över 800 bitcoin-relaterade patent. Över 200 av dessa har redan beviljats ​​och över 1000 till är i pipeline. Medan hans avskräckare avledde allmänhetens uppmärksamhet från sitt arbete och på kontroversen, har han skapat en patentfästning kring Bitcoin IP. För CSW är förmågan att skapa värdefull IP utan att konkurrenterna uppmärksammar en stor förmån för att inte utan tvekan bevisa det typiska kryptosinnet att han är Satoshi. Från vår synvinkel verkar CSW medvetet ha släppt bevis med strategisk urvalsförskjutning, främjat de som naivt ser koden som lag och skapat ett stramare nätverk bland dem som förstår värdet av hans idéer och sedan försöker leta djupare efter bevis för att CSW är ärlig.

CSW har också etablerat sig som en man i princip, någon som är extremt självförsäkrad och avvisande av vad han anser felaktiga synpunkter. Han har stått vid ungefär samma uppsättning principer sedan han först började skriva och prata om bitcoin under sitt riktiga namn i början av 2010-talet och i förväg i sina skrifter om andra ämnen. Huvud bland dessa principer är en stadig tro på vikten och effektiviteten i den västerländska juridiska traditionen. Vi tror att Craigs föredrag är att bevisa sin identitet till sin egen tillfredsställelse vid domstolen innan han eventuellt lämnar in kryptografiska bevis för allmänheten. Detta skulle vara hans demonstration av överlägsenhet av lag över kod vid avgörande av juridiska frågor kring äganderätt och identitet.

Så vad är hans incitamenters incitament? Många av hans mest sällsynta motståndare är associerade med BTC. Craig är oerhört kritisk mot BTC och kallar utåt många av hans kränkande brottslingar som försöker använda BTC som ett externt nätverk. Om marknaden lyssnade på och instämde med CSW, kan det vara extremt skadligt för BTC: s värde. Vissa i BTC noterar utåt att deras önskan är att motverka regeringar med regeringssäkra pengar, en teknik som helt klart skulle vara användbar för att underlätta penningtvätt. Men de enskilda tekniska förändringarna som rör BTC mot denna vision säljs ofta till bitcoininnehavsmassorna som mindre provocerande förändringar och helt enkelt stegvisa förbättringar för att möjliggöra saker som avgiftsminimering eller skalning. Utvecklarna vid rodret för bitcoin: s codebase har ofta en offentlig och privat ståndpunkt i dessa frågor. Om CSW har rätt i många av sina påståenden, skulle han båda avslöja de privata, brottsvänliga avsikterna för BTC-färdplanen och samtidigt ogiltigförklara den offentliga påståendet att dessa ändringar är nödvändiga och förbättrar bitcoin.

Slutsats

Kampanjen för sociala medier för att måla CSW som ett bedrägeri efter att han avslöjades vara Satoshi 2015 har varit mycket framgångsrik. Vi skulle hävda att detta har lyckats ömsesidigt för både CSW och anhängare av konkurrerande blockchains som BTC och ETH. Dessa supportrar har gynnats av att undertrycka kritik från skaparen av bitcoin som har låtit prisnivåerna hålla sig höga, vilket ger tidiga adoptörer tid att försöka förnya eller likvidera. CSW har gynnats av en mycket större grad av integritet än vad som skulle ges till honom om han mer konkret bevisat sin identitet. Han har använt denna integritet för att skapa en patentfästning som han planerar att utnyttja för BSV: s räkning för att styra Bitcoin i riktning mot sin ursprungliga vision, en vision som han har beskrivit i detalj i sina offentliga skrifter.

År 2020 finns det en serie händelser som vi förväntar oss att anpassa marknadsuppfattningen till verkligheten kring Bitcoin och Satoshi Nakamotos identitet. Dessa inkluderar Craigs varning om att han kommer att gå uppåt 800 000 BTC, den 1 januari 2020 mognad av ett förtroende som innehåller över 1 miljon BTC bryts av CSW 2009-2011, Craigs förutsägelse att en internationell domstol kommer att utfärdas till Bitcoin gruvarbetare som beställer vissa medel frysas in / konfiskeras, en möjlig kollaps av Bitfinex och Tether, införande av FATF-riktlinjer i juni 2020 och uppdaterade EU-direktiv om penningtvätt i januari 2020, och halveringen av BTC-belöningen den 14 maj 2020.

På kort sikt skulle CSW som säljer BTC till BSV och kontanter vara en välsignelse för BSV-priset och skadligt för BTC-priset. De andra händelserna som CSW förutspådde kommer att sätta den digitala guldberättelsen på provet, vilket potentiellt kan leda till ett enormt BTC-prisfall om tron ​​att bitcoin inte kan konfiskeras förändringar. Viktigast av allt på lång sikt anser vi att om Craig offentligt betraktas som Satoshi, kommer fler investerare att hamna på allvar med hans idéer. Vår övertygelse är att CSW: s vision för bitcoin är överlägsen och att den bredare marknaden kommer att vara överens, särskilt de som inte ser penningtvätt som ett primärt användningsfall. När marknaderna anpassar sig till verkligheten kommer de som lurades av felinformationskampanjen kring CSW att hamna som påsar. För dem som förstår att CSWs trovärdighet är mycket större än vad som har representerats ligger en enorm möjlighet framöver. Obegränsat kapital planerar att vara bland dem som utnyttjar en aldrig tidigare skådad informationsasymmetri inom kryptoområdet för att generera överdimensionerad riskjusterad avkastning.